maandag 5 mei 2014, 19:35
#huizenmarkt #hypotheek

Ruimere financieringsmogelijkheid als een woning energie opwekt

Vanaf 1 juli 2014 wordt het mogelijk om een hogere hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen bij de aankoop van een nul-op-de-meter woning. Dat blijkt uit de nieuwe normen per 1 juli 2014 die NHG bekend heeft gemaakt.

Energiebesparing

Het was al mogelijk om een hogere hypotheek te krijgen in het geval er sprake was van de energiebesparende voorzieningen. Huizenkopers of bestaande huiseigenaren die bijvoorbeeld HR++ glas plaatsen, een HR Ketel, isolatie of zonnepanelen aanschaften, konden deze al tot een bedrag van € 8000 in de hypotheek mee financieren zonder dat deze € 8000 in de maximale hypotheek berekening werden meegenomen. Was bijvoorbeeld de maximale hypotheek op inkomen € 200.000, dan kon er een hypotheek van maximaal € 208.000 afgesloten worden, als er € 8.000 aan energiebesparende voorzieningen werd besteed. Deze hogere hypotheek was mogelijk, omdat door de energiebesparende voorzieningen de energierekening vaak flink daalt. Ook huizenkopers die een woning met een energielabel A++ of een EPC-rapport met een EPC-waarde van maximaal 0,6 kochten, konden van deze € 8.000 hogere maximale hypotheek gebruik te maken, zonder verplicht voor dit bedrag energiebesparende voorzieningen te hoeven treffen. In de praktijk was dit vaak alleen mogelijk bij energiezuinige nieuwbouwwoningen.

Per 1 juli 2014 worden de energiezuinige hypotheekmogelijkheden iets verder uitgebreid. Vanaf dan kan er bij de aanschaf van een zogenaamde nul-op-de-meter woning (energieneutrale woning), waarbij sprake is van een inkomen van minimaal € 29.000, zelfs € 13.500 bovenop het maximale hypotheekbedrag gefinancierd worden. Bij een reguliere maximale hypotheek van € 200.000 betekent dit dat er dan € 213.500 gefinancierd mag worden. Van een nul-op-de-euro woning of energieneutrale woning is sprake als de in- en uitgaande energiestromen bij normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en sprake is van een aanvullende energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie. De woning brengt dan meer energie op dan deze verbruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door opwekking van zonne-energie en het gebruik van grondwaterverwarming.

Doordat deze woningen in de praktijk niet of nauwelijks energielasten kennen, besparen de huizenkopers op de energielasten. Deze ruimte kan dan gebruikt worden om de maandlasten van de hogere hypotheek te kunnen betalen. De regeling gaat per 1 juli 2014. Op diezelfde datum gaat ook de maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag van € 290.000 naar € 265.000.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.