dinsdag 6 mei 2014, 16:22
#zorgverzekering #schadeverzekering

Steeds minder willen Nederlanders meebetalen aan de schade van verzekerden met hoge risico's

Steeds meer Nederlanders vinden dat de premies voor schadeverzekeringen omlaag moeten voor verzekerden die niets claimen. Dat blijkt uit onderzoek wat verzekeraar Inshared liet uitvoeren.

Aanleiding is de winstuitkering die Inshared aan haar verzekerden uitkeert. Bij de verzekeraar wordt 20% van de premies gereserveerd voor bedrijfsvoering en winst, en 80% voor het uitkeren van schadeclaims. Als de schadeuitkeringen lager uitvallen dan verwacht, dan betaalt Inshared de overgebleven premie van dat jaar uit aan de verzekerden. Over 2010 betaalde InShared in totaal 6% terug aan haar verzekerden, over 2009 8%. In 2011 en 2012 konden door teveel schades geen winstuitkeringen plaatsvinden, maar over 2013 wordt er 2% van de betaalde premie terugbetaald, zo maakte de verzekeraar bekend.

Daarnaast liet Inshared onderzoek onder 261 vrouwen en 263 mannen uitvoeren, om te bekijken of het bedrijfsmodel van de de verzekeraar nog aansloot bij de wensen van verzekerden. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek:

  • 73% vindt (30% helemaal mee eens + 43% mee eens) dat bij veel verzekeraars de premie onnodig hoog is door te hoge overheadkosten (dure gebouwen, onnodig veel personeel, etc.)
  • 65% vindt (20% helemaal mee eens + 45% mee eens) dat door de huidige online technologie verzekeraars lagere vaste kosten (minder personeel, kleinere gebouwen) moeten kunnen hebben
  • 78% is het eens (42% helemaal mee eens + 36% mee eens) dat een verzekeraar een eventuele overwinst moet terugbetalen aan verzekerden
  • 75% vindt het terecht (25% helemaal mee eens + 50% mee eens) dat verzekerden die geen claim indienen een deel van hun premie terugkrijgen als daar ruimte voor is bij de verzekeraar
  • 72% vindt het terecht dat zij premie van een verzekeraar terugkrijgen wanneer zij niet claimen
  • 92% heeft nooit premie teruggekregen, ondanks niet claimen; 81% vindt dit vreemd
  • 86% vindt het onterecht dat zij een hogere premie betalen omdat andere verzekerden meer claimen door hoger risicogedrag
  • 52% is het ermee oneens (40% oneens, 12% helemaal mee oneens) dat iedereen dezelfde premie betaalt voor dezelfde schadeverzekering. Of men meer/ minder voorzichtig is of wel/ geen preventieve maatregelen neemt, maakt niet uit
  • 72% vindt het terecht (21% helemaal mee eens + 51% mee eens) als het principe "de vervuiler betaalt" op verzekeringen wordt toegepast; bij verzekerden die niet claimen zou de premie verlaagd dan moeten worden
  • 64% is het ermee eens (20% helemaal mee eens + 44% mee eens) dat bij alle schadeverzekeringen de premie moet worden berekend op basis van het risico op schade en de claimhistorie. Net als bij autoverzekeringen, waarbij de premie, afhankelijk van de schadegeschiedenis, verschilt per verzekerde

Het overgrote deel van de geïnterviewden lijkt verzekeraars te duur en onvoldoende kostenbewust te vinden in de uitoefening van het verzekeringsbedrijf. En het lijkt erop dat het solidariteitsbeginsel binnen verzekeringen, waarbij de lage risico vormende verzekerden meebetalen aan de schade van de hoge risico vormende verzekerden, verder onder druk komt te staan. Eind 2012 deed NIVEL een soortgelijk onderzoek bij zorgverzekeringen. Toen vond bijna de helft van de ondervraagden dat ongezond levende verzekerden zelf voor hogere zorgkosten moeten opdraaien.

Bron: Inshared, HomeFinance

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.