Pensioenen
Gepubliceerd op: woensdag 20 januari 2016 om 12:00

Overkoepelend orgaan wil uitkeringstoezeggingen afschaffen

De pensioenfondsen in Nederland willen af van het systeem waarbij ze uitkeringen toezeggen. Het nakomen van de beloftes die ze nu doen is door de vergrijzing en de lage rentes onmogelijk geworden, stelt de Pensioenfederatie in het Financieel Dagblad.

Uitkeringsbelofte bij pensioenen

Pensioenfondsen die werken met uitkeringsbeloftes hebben een probleem. Ze hebben hun deelnemers een bepaalde pensioenuitkering toegezegd, maar deze toezegging is niet houdbaar. De rente staat langdurig extreem laag, de aandelenkoersen dalen wereldwijd, terwijl het deelnemersbestand vergrijst. In de afgelopen jaren zijn de termen 'dekkingsgraad' en 'rekenrente' al vele malen in het nieuws geweest als probleempunt voor de pensioenfondsen. Die termen zijn gebaseerd op het nakomen van de uitkeringsbelofte.

Pensioenen korten en premies verhogen

Een probleem bij een pensioenfonds wordt van oudsher opgelost met een premieverhoging of een korting op de pensioenuitkeringen. Of een aanpassing van de rekenrente, zoals de vakcentrales FNV, CNV en VCP aan het kabinet hebben gevraagd. De Pensioenfederatie - het overkoepelend orgaan van vrijwel alle pensioenfondsen van ons land - ziet liever een ingrijpende wijziging van het pensioensysteem.

Afschaffen pensioenbeloftes

De insteek van de Pensioenfederatie is dat de pensioenbeloftes afgeschaft moeten worden. Ze onderzoekt een systeem waarbij alle deelnemers eigen euro's spaart voor zijn pensioen. Daarbij moeten dan wel verplicht allerlei risico's samen gedeeld worden. Welke risico's dat zouden moeten zijn, dat moet - net als andere details - nog nader uitgewerkt worden.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.