Overige Verzekeringen algemeen
Gepubliceerd op: dinsdag 5 juli 2016 om 14:02

Eerlijke Verzekeringswijzer 2016 gepresenteerd

Er is een nieuwe editie van de Eerlijke Verzekeringswijzer - een initiatief van onder andere Amnesty International, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib - gepresenteerd. De conclusie is dat de helft van de verzekeraars nog altijd gemiddeld onder de maat scoort.

Onvoldoende openheid over investeringen

De tien grootste levensverzekeraars in Nederland zijn bijvoorbeeld niet open over hun investeringen - terwijl 68% van de Nederlanders transparantie wil over investeringskeuzes. Met name Allianz en Generali scoren erg slecht. Bij de transparantie over investeringen is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen investeringen voor anderen en investeringen voor eigen rekening.

Overige beoordelingspunten

Naast de transparantie werden de verzekeraars ook beoordeeld op zaken als klachtbehandeling, bonusbeleid en verantwoord beleggingsbeleid. Het onderwerp klachtbehandeling is hier gefocust op klachten van mensen of gemeenschappen die schade ondervinden door activiteiten van bedrijven waarin verzekeringsmaatschappijen investeren. Dit is bij vrijwel geen enkele verzekeraar geregeld. Alleen ASR biedt niet-klanten de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Als reactie op dit rapport heeft ook NN toegezegd haar online klachtenloket open te stellen voor niet-klanten.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.