Pensioenen Algemene rentes
Gepubliceerd op: woensdag 27 juli 2016 om 00:00

Dalende pensioenbeleggingen in britse pond belangrijke boosdoener

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind juni 99,6%. Drie maanden eerder was de dekkingsgraad echter nog 101,9% Daarmee is de gemiddelde dekkingsgraad met 2,3 procentpunten gedaald ten opzichte van eind april. Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen niet meer aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%.

Dat blijkt uit een recente publicatie van De Nederlandse Bank (DNB), die toezicht houdt op de hoogte van de dekkingsgraden. De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële toestand van een pensioenfonds. Deze toont de verhouding tussen het vermogen en de pensioenen die een pensioenfonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 104% is, dan staat tegenover elke € 100 die het fonds moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 104 aan vermogen.

De hoogte van de dekkingsgraad is in hoge mate afhankelijk van de hoogte van de kapitaalmarktrente. Een daling van de rente met 1%-punt kan leiden tot een daling van de dekkingsgraad met circa 12%-punt. Tegelijkertijd leiden dalende kapitaalmarktrentes vaak tot positieve resultaten op obligatieportefeuilles van de pensioenfondsen. De afgelopen maanden waren deze beleggingsresultaten groter dan de toename van de verplichtingen, zodat de schadelijke gevolgen van de dalende kapitaalmarktrente beperkt bleven. Wel werd er hinder ondervonden van de dalende koersen van het Britse Pond. Doordat deze in het tweede kwartaal van 2016 ten opzichte van de Euro 4,2% minder waard werd, werden ook pensioenbeleggingen in Britse Ponden 4,2% minder waard.

Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad bekijken jaarlijks welke maatregelen zij moeten nemen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval moet het pensioenfonds daarbij korten op de pensioenuitkeringen. Daarbij wordt op 31 december 2016 gekeken naar de hoogte van de dekkingsgraad.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.