Pensioenen Inflatie Overige economische ontwikkelingen
Gepubliceerd op: vrijdag 16 september 2016 om 15:02

Maar niet iedereen heeft meer te besteden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de koopkrachtcijfers over 2015 bekendgemaakt. Onze koopkracht is in het afgelopen jaar gemiddeld met 1,1% gestegen. Degenen die er het meest op vooruit gingen waren de werkenden, terwijl gepensioneerden een beetje minder te besteden hadden.

Werknemers flink vooruit

De koopkracht van werknemers steeg vorig jaar gemiddeld met 2,5%. Dit kwam doordat de cao-lonen omhoog gingen, in combinatie met het herstel op de arbeidsmarkt. Die stijging gold echter niet voor alle werknemers. De verschillen zijn groot: een derde van de werknemers werd juist geconfronteerd met een lagere koopkracht.

Gepensioneerden een beetje minder

Wie met pensioen is had vorig jaar geen grotere koopkracht. Sterker nog: deze nam gemiddeld genomen af met 0,1%. De oorzaak daarvan ligt vooral in het feit dat veel aanvullende pensioen niet met de stijging van het prijspeil werden aangepast (geen indexering). Op sommige aanvullende pensioenen werd zelfs gekort.

Flinke verschillen bij ouderen

Bij gepensioneerden zien we wel grote verschillen in de koopkrachtontwikkeling over de periode 2001-2015. Gemiddeld genomen lag de koopkracht van gepensioneerden in 2015 ongeveer gelijk aan die in 2000. Voor de 65-plussers met een laag aanvullend inkomen is de koopkracht echter behoorlijk gestegen in die periode, terwijl degenen met een hoger aanvullend pensioen behoorlijk aan koopkracht hebben verloren.

Inkomen ouderen gestegen

Buiten deze koopkrachtcijfers geldt dat het gemiddeld inkomen van ouderen wel flink gestegen is ten opzichte van 15 jaar geleden. De stijging van zo'n 9% komt onder andere doordat vrouwen vaker een eigen aanvullend pensioen hebben opgebouwd, doordat jongere - hoger opgeleide - generaties een ruimer pensioen hebben, en doordat groep nieuwe gepensioneerden gemiddeld meer pensioen heeft dan de groep hoogbejaarden die komt te overlijden.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.