Huizenmarkt Belastingen
Gepubliceerd op: woensdag 4 januari 2017 om 11:56

Ontvanger hoeft niet meer een kind te zijn

Per 1 januari 2017 zijn de regels rondom schenkingen weer veranderd. Het bedrag dat belastingvrij geschonken kan worden bij besteding aan de eigen woning is weer verhoogd naar € 100.000. Dit keer niet tijdelijk maar permanent. Voor die vrijstelling hoeft de schenking ook niet meer aan een eigen kind gedaan te worden.

Schenking voor eigen woning

Al veel langer geldt een speciale vrijstelling voor schenking als het geld gebruikt wordt voor de eigen woning. Dat kan zijn voor de aankoop van een huis of voor het aflossen van een hypotheek. Tot nu toe moest de ontvanger echter wel een kind van de schenker zijn. Bovendien gold er een leeftijdsgrens.

Leeftijdsgrens blijft

De leeftijdsgrens blijft: de ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Dat is bijzonder jammer voor hen die iets ouder zijn. Terwijl er genoeg situaties te bedenken zijn waarbij een schenking voor een eigen huis op latere leeftijd erg welkom is: een echtscheiding bijvoorbeeld.

Schenken mag aan iedereen

Tot en met 2016 was het belastingvrij schenken van grote bedragen voor een eigen woning wederom voorbehouden aan ouders die geld wilden overhevelen naar een kind. Bij de nieuwe schenkingsregels is die beperking vervallen. Iedereen mag nu - net als eerder al een tijd het geval was - aan iedereen die schenking doen. Als de ontvanger maar binnen de leeftijdsgrens valt en het geld maar gebruikt wordt voor de eigen woning.

Ruime vrijstelling blijft

De vrijstelling voor schenken voor de eigen woning is al eens eerder € 100.000 geweest. Toen was dat verhoogde bedrag echter tijdelijk en werd later weer teruggeschroefd. Nu is dit ruime vrijstellingsbedrag vastgesteld als permanent en zal dus blijven staan.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.