Huizenmarkt Beleggen
Gepubliceerd op: woensdag 17 mei 2017 om 12:47

Waarschuwing wegens vermoedens van onjuiste informatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een waarschuwing gepubliceerd voor Florijn Duurzaam Wonen B.V. Er is nog geen overtreding vastgesteld, maar wel een zodanig vermoeden van onjuiste informatieverstrekking dat de toezichthouder het nodig vond het Nederlandse publiek te waarschuwen.

Aanbod Florijn Duurzaam Wonen

Florijn Duurzaam Wonen beidt in Nederland obligaties aan. In de informatiestukken die op de website staan zegt de organisatie het opgehaalde geld te investeren in zonnepanelen en warmtepompen. Deze worden geplaatst bij huizenbezitters die dan elke maand een vergoeding betalen aan Florijn. De vraag is echter of deze informatie klopt: de AFM twijfelt er sterk aan.

Vermoeden van onjuiste informatie

Dit vermoeden van onjuiste informatieverstrekking door Florijn Duurzaam Wonen komt voort uit de geldstromen. De AFM heeft geconstateerd dat er wel gelden van consumenten gestort zijn bij Florijn, maar dat er geen geld meer op de bankrekening van de organisatie staat. Wel is er veel geld contant opgenomen bij een geldautomaat, en geld betaald aan personen die betrokken zijn bij Florijn. Er komen ook geen inkomsten binnen van huizenbezitters. De vraag is dus of de opgenomen gelden besteed zijn aan zonnepanelen en warmtepompen.

Nog geen overtreding

Er is nog geen officiële overtreding vastgesteld. Wel vermoedt de AFM dus een overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Dit vermoeden was zo sterk dat de toezichthouder een waarschuwing publiceerde voor de handelspraktijken van Florijn Duurzaam Wonen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.