Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Pensioenen Sparen
Gepubliceerd op: maandag 3 juli 2017 om 09:14

Europese Commissie wil Europees pensioenproduct

De Europese Commissie maakt zich zorgen over de vergrijzing in de EU, waarbij de pensioenvoorzieningen in Europa een probleem zijn. Daarom wil de Commissie toe naar een Pan-European Personal Pension Product (PEPP).

Vergrijzing in Europa

Net als in Nederland is de bevolking in heel Europa behoorlijk aan het vergrijzen. De pensioenvoorzieningen zullen daarom in de komende decennia onder druk komen te staan. De Europese Commissie dringt daarom aan op het hervormen van de pensioensystemen in de verschillende lidstaten.

Verplichte en vrijwillige regelingen

Ook in Nederland wordt al tijden gesproken over het hervormen van het pensioenstelsel. Toch hebben we in vergelijking met veel andere Europese landen al heel veel geregeld. Ook het vrijwillig extra sparen voor de oudedag is in ons land al heel gebruikelijk. Dat geldt lang niet voor alle landen in Europa - daar zijn ze niet gewend om naast het staats- en werkgeverspensioen ook zelf te sparen voor later.

Pan-European Personal Pension Plan

De commissie stelt nu voor om een Europees pensioenproduct te lanceren. Daarmee kunnen EU-burgers extra sparen voor de oudedag, ongeacht waar ze wonen. In feite is het niet echt een product, meer een kwaliteitslabel dat gehangen kan worden aan pensioenspaarproducten van verzekeraars, banken en investeringsfondsen. Het label zou de concurrentie tussen partijen internationaal moeten aanwakkeren.