A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Veelgestelde vragen - DGA & pensioen (FAQ)
Hoe veel ouderdomspensioen (pensioen) mag ik mijzelf als DGA maximaal toekennen?
Het maximale pensioen dat u zich als DGA mag toezeggen, hangt af van van uw pensioengevend loon en de gekozen pensioenregeling (middelloon, eindloon, beschibaar premiestelsel).
Pensioengevend loon
Bij het pensioengevend loon wordt onderscheid gemaakt in structureel loon en niet-structureel loon. Onder structureel loon wordt verstaan het loon dat vast wordt verkregen. Hierbij moet u denken aan het vaste maandloon, de 13e maand en het vakantiegeld. Onder niet-structureel loon worden provisie-inkomsten, ploegentoeslagen en bonussen verstaan.
Pensioen via verzekeraar
Op het moment dat u uw pensioen bij een verzekeraar onderbrengt, geldt bij een eindloonregeling dat u alleen pensioen mag opbouwen over het structurele loon. Bij een middelloonregeling of een beschikbaar premieregeling mag het niet-structurele loon ook meegenomen worden. Hierbij dient u voor de franchise uit te gaan van de AOW-uitkering van een gehuwde, ongeacht uw huwelijke staat.

Voor meer informatie over het ouderdomspensioen voor de DGA, klik hier.
Voor meer informatie over het nabestaandenpensioen voor de DGA, klik hier.
Voor een overzicht van alle veelgestelde vragen, klik hier.