A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Nabestaandenvoorzieningen voor DGA's
Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de financiŽle gevolgen als u (of uw partner) mocht komen te overlijden. Als u als DGA komt te overlijden, vallen uw inkomsten weg en dat heeft consequenties voor uw achterblijvende partner en eventuele kinderen. Maar ook als uw partner komt te overlijdens, kan dat grote financiŽle consequenties hebben. Wie weet moet u wel minder gaan werken, of dient u zelfs uw ondernemingsactiviteiten te staken. Er zijn verschillende manieren om met het overlijdensrisico om te gaan. Op deze pagina zetten we voor u de mogelijkheden op een rij.
ANW
De ANW is in 1996 in de plaats gekomen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De Anw is een volksverzekering die aan volwassenen van wie de partner is overleden, recht geeft op een uitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit geldt dus ook voor DGA's (en partners). Dat wil echter niet zeggen dat iedereen ook een uitkering krijgt na het overlijden van hun partner. Iemand komt in aanmerking voor een ANW-uitkering als er sprake was van een gezamenlijk huishouden en als de nabestaande jonger is dan de AOW-leeftijd. Daarnaast moet op de dag van overlijden ťťn van de volgende bepalingen gelden:
 • de nabestaande heeft een kind onder de 18 jaar (en/of krijgt vanwege het overlijden de zorg over een kind van onder de 18 jaar.
 • de nabestaande is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt
De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande, met een maximum van 70% van het netto minimumloon.
Eigen voorzieningen
De ANW uitkering is veelal (veel) te laag om uw nabestaanden goedverzorgd achter te laten. Als zij uberhaupt al voor een ANW-uitkering in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk om zelf aanvullende nabestaandenvoorzieningen te treffen. Hierbij kunt u denken aan de volgende mogelijkheden:
 • nabestaandenpensioen:
  binnen een pensioenregeling worden vaak ouderdomspensioen, arbeidsongeschikheidpensioenen en nabestaandenpensioen geregeld. Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of arbeidsongeschikt mocht worden, ontvangt u uit deze pensioenvoorziening maandelijks een uitkering. Op het moment dat u mocht komen te overlijden voor de pensioendatum, dan ontvangen uw nabestaanden maandelijks een uitkering. Als DGA kun je kiezen uit (verschillende manieren om je pensioen te regelen). Het hangt van de gekozen methode af en de invulling van deze mehode of uw nabestaanden recht hebben op een nabestaandenpensioen.
 • sparen en/of beleggen:
  Op het moment dat u eigen vermogen opbouwt, biedt dat een buffer bij (financiŽle) tegenslagen. Hierbij kunt u denken aan spaartegoeden, beleggingen maar ook aan (overwaarde in) een eigen woning.
 • een overlijdensrisicoverzekering:
  een overlijdensrisicoverzekering keert een kapitaal uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit kapitaal kan door de nabestaanden gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheek (deels) af te lossen of als extra inkomensbron. Vaak wordt in het geval van een eigen huis een dergelijke verzekering verplicht gesteld door de hypotheekinstelling als extra zekerheid. Sommige maatschappijen bieden speciale kortingen voor DGA's. Wilt u een indicatie van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering, klik dan op de link.

Stelregel bij een goede nabestaandenvoorziening is dat er voor de nabestaanden voldoende vermogen en/of inkomen overblijft, dat de woonsituatie en levensstijl niet aangepast hoeft te worden.