A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioenregelingen voor de DGA
Ouderdomspensioen is de uitkering die u krijgt vanaf het moment dat u de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. U heeft als DGA een bijzondere positie met betrekking tot het opbouwen van uw ouderdomspensioen. U wordt niet gezien als gewone werknemer en heeft evenmin alle fiscale voordelen van een zelfstandig ondernemer. Tot 2007 kon u als DGA ervoor kiezen om mee te lopen met de pensioenregeling die geldt voor het personeel in uw bedrijf (indien er sprake is van personeel). Sinds de invoering van de nieuwe Pensioenwet kan dat niet meer.

Voor het opbouwen van uw ouderdomspensioen, kunt u als DGA kiezen voor de volgende mogelijkheden:
  • pensioen opbouwen door het oprichten van een eigen pensioenlichaam
  • pensioen opbouwen middels het afsluiten van een (lijfrente)verzekering
  • pensioen opbouwen middels het openen van een lijfrenterekening (banksparen)
Oprichten van een eigen pensioenlichaam
Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen-BV of pensioenstichting. Deze BV of stichting fungeert dan als het ware als een soort prive verzekeringsmaatschappij. Hierbij moeten de richtlijnen gevolgd worden die gesteld zijn door het ministerie van FinanciŽn. Sinds 1992 is bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap. Dankzij deze wijziging is de opbouw van pensioen in een eigen pensioenlichaam fiscaal gezien onaantrekkelijker geworden.
Verzekeren
Bij deze vorm worden in de werkzame periode premies gestort in een (gemengde) kapitaalverzekering met pensioenclausule. Met het gedurende de werkzame periode opgebouwde vermogen wordt bij pensionering een lijfrente aangekocht. Deze lijfrente komt periodiek (maandelijks) tot uitkering en biedt u een ouderdomspensioen.

Binnen de kapitaalverzekering kunnen het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidrisico ook worden afgedekt. U kunt er echter ook voor kiezen om dit los van uw pensioen te regelen. Aangezien de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) sinds enige tijd niet meer bestaat, is het belangrijker geworden om arbeidsongeschiktheid zelf goed te regelen.
Banksparen
Banksparen is in 2008 geintroduceerd om meer concurrentie te krijgen op deze markt. Bij banksparen worden in de werkzame periode premies gestort op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening bij een bank of beleggingsinstelling. Met het gedurende de werkzame periode opgebouwde vermogen wordt bij pensionering een lijfrente aangekocht. Deze lijfrente komt periodiek (maandelijks) tot uitkering en biedt u een ouderdomspensioen.

Waar bij een verzekeringsproduct het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidrisico ook kunnen worden afgedekt, zult u dit bij banksparen los van uw pensioen moeten regelen. Aangezien de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) sinds enige tijd niet meer bestaat, is het belangrijker geworden om arbeidsongeschiktheid zelf goed te regelen.

Voor een overzicht van de actuele bankspaar tarieven, klik hier.
Keuze tussen eigen pensioenlichaam, verzekeren en banksparen
Hierboven zijn kort de verschillende mogelijkheden besproken. Welke vorm dient u als DGA nou te kiezen? Dit is uiteraard afhankelijk van uw financiŽle situatie en wensen. In de meeste situaties geldt dat gekozen wordt voor het opbouwen van pensioen via een verzekeringsmaatschappij. Deze vorm biedt voor de meeste DGA's de meeste zekerheid tot een goed pensioen (incl. nabestaandenpensioen en arbeidsongeschikheidspensioen) tegen een redelijk kostenplaatje en een redelijke administratieve belasting. Hierbij is het verstandig om meerdere aanbieders naast elkaar te leggen, aangezien er grote verschillen kunnen zitten tussen de aangeboden pensioenproducten. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij 1 van de overige vormen de meeste voordelen biedt. Om dit te bepalen, is een gesprek met een pensioendeskundige nodig.

Voor deskundig pensioenadvies, verwijzen wij u door naar de RPA.