A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
AOW - de Algemene Ouderdoms Wet
In Nederland kennen we pensioenvoorzieningen die voor de gehele bevolking gelden. Dankzij deze voorzieningen is iedereen die in Nederland woont, verzekerd van pensioen. Het ouderdomspensioen wordt geregeld in de Algemene Ouderdomswet, beter bekend als de AOW.
Wie komt in aanmerking?
Iedereen die legaal in Nederland woont, is normaal gesproken automatisch verzekerd voor de AOW. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft, en ook niet of u wel of niet heeft gewerkt. Het volledige AOW pensioen wordt in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd opgebouwd.
Wat is de AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd (de leeftijd waarop de AOW ingaat) is lange tijd 65 jaar geweest. Maar vanaf 2013 wordt de pensioenleeftijd in stapjes omhoog gebracht. In 2024 wordt de AOW leeftijd 67 jaar en vanaf dat jaar wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd Nederlands ingezetene bent geweest, bouwt u uw volledige AOW op. Voor ieder jaar dat u in de opbouwperiode geen Nederlands ingezetene bent geweest, wordt de uitkering met 2% gekort.
Wat is de hoogte van de AOW?
Behalve van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest, is de hoogte van uw AOW-pensioen ook afhankelijk van uw woonsituatie. De AOW kent het onderscheid tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen die een geregistreerd partnerschap voeren en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding met iemand anders voeren. U voert een gezamenlijke huishouding als u met één andere meerderjarige persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt. Als u uitsluitend met uw eigen kind of met uw vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert wordt u als alleenstaand beschouwd.

De hoogte van de AOW is afgeleid van het minimum loon. Het minimumloon bedraagt in 2023 € 1.934,40 bruto per maand (2022 € 1.756,20 - 2021 € 1.684,80 - 2020 € 1.653,60 - 2019 € 1.615,80 - 2018 € 1.578,00 bruto per maand - 2017 € 1.551,60). Zo ontvangt een alleenstaande AOW'er 70%, een AOW'er met partner 50% en een ongehuwde AOW'er met jonge kinderen 90% van het minimumloon als AOW uitkering.
Aanvraag AOW-uitkering
Het AOW pensioen moet worden aangevraagd bij het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank. Het aanvraagformulier voor de AOW is op verschillende plaatsen verkrijgbaar, waaronder postkantoor en bibliotheek. Normaal gesproken zult u dit formulier echter ruim op tijd opgestuurd krijgen, aangezien ieder ingezetene is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
Aanvullend pensioen regelen
Voor veel mensen geldt - gelukkig maar - dat het ouderdomspensioen bestaat uit meer dan alleen AOW. Via onderstaande links vindt u meer informatie over het opbouwen van ouderdomspensioen in uw situatie:
Voor meer informatie over ouderdomspensioen voor werknemers, klik hier.
Voor meer informatie over ouderdomspensioen voor de zelfstandige, klik hier.
Voor meer informatie over ouderdomspensioen voor de DGA, klik hier.