A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Beschikbarepremieregeling (beschikbaar premiestelsel)
Bij de beschikbarepremieregeling (ook wel beschikbaar premiestelsel genoemd) stelt u als werkgever uw werknemers per jaar een vooraf bepaald vast premiebedrag of een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag beschikbaar ten behoeve van de pensioenopbouw. Indien gekozen is voor een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag, geldt dat er bij stijgende salarissen (grondslagen) hogere premies beschikbaar komen. Bij vaste premies geldt dit niet. Meestal wordt gekozen voor een percentage. Hier gaan wij in de onderstaande tekst ook van uit.

Aangezien de fiscus geen overmatige pensioentoezegging duldt, geldt hierbij een maximum bijdrage per jaar. Deze maximum bijdrage is afhankelijk van de leeftijd en pensioengrondslag van de werknemer en wordt uitgedrukt in speciaal daarvoor bepaalde premiestaffels. Er geldt geen minimale bijdrage.

De beschikbare premies worden bij een verzekeraar in een verzekeringspolis gestort. De premies worden gedurende de opbouwperiode belegd. Bij het bereiken van de pensioendatum, wordt met het opgebouwde vermogen een lijfrente aangekocht. Dit kan gebeuren bij een andere maatschappij dan de maatschappij waar de opbouw plaats heeft gevonden. De aangekochte lijfrente keert periodiek een bedrag uit. Dit bedrag vormt dus (een deel van) het werknemerpensioen.
Voordelen beschikbarepremieregeling voor u als werkgever
  • hele duidelijke regeling: u weet vooraf waar u aan toe bent;
  • het beleggingsrisico ligt bij uw werknemer. Als de beleggingsresultaten tegenvallen moet die zelf - indien gewenst - voor aanvulling zorgen;
Nadelen beschikbarepremieregeling voor u als werkgever
  • ten opzichte van andere werkgevers met (gematigd) eindloonregelingen, biedt u een slechtere pensioenregeling. Dit kan consequenties hebben bij het aantrekken van personeel;
  • bij een hoge inflatie en/of een sterke salarisstijging in de laatste jaren, is de kans op een pensioentekort bij uw werknemer(s) groot;

Voor meer informatie over ouderdomspensioen, klik hier.