A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Eindloonregeling
De eindloonregeling wordt ook wel final payregeling genoemd. De eindloonregeling is - net als de middelloonregeling - een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode. Bij de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioeninkomen afhankelijk van het salaris dat de werknemer verdient op de pensioendatum (of moment van uitdiensttreding). Dit houdt in dat bij salarisverhogingen deze verhogingen met terugwerkende kracht op de pensioentoezegging doorberekend dienen te worden. Anders gesteld: als werkgever zult u bij salarisverhogingen de daardoor ontstane pensioentekorten over het verleden aan dienen te zuiveren.

Een zuivere salaris-/dienstijdregeling houdt tevens in dat u als werkgever de pensioenopbouw garandeerd. Bij de pensioenopbouw wordt rekening gehouden met beleggingsrendementen op de ingelegde premies. Mochten de rendementen tegenvallen, dan zult u als werkgever - aangezien u de pensioenopbouw garandeerd - de eventueel ontstane tekorten dienen aan te zuiveren.

Vooral bij sterk stijgende salarissen en/of sterk tegenvallende beleggingsresultaten, kan de eindloonregeling voor u als werkgever enorme extra kosten met zich meebrengen. De laatste jaren zijn daarom veel eindloonregelingen omgezet naar een gematigd einloonregeling of een middelloonregeling.
Voordelen eindloonregeling voor u als werkgever
  • voor uw personeel is het een fantastische pensioenregeling. Het is dus een zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarde;
Nadelen eindloonregeling voor u als werkgever
  • u loopt enorme risico's. Dit geldt zowel bij sterke salarisverhogingen als ook bij negatieve beleggingsresultaten. De dan ontstane pensioentekorten dient u als werkgever aan te zuiveren, wat vaak enorme kosten met zich mee brengt;
  • in de laatste jaren is gebleken dat bij slechte economische omstandigheden en negatieve beleggingsrendementen eindloonregelingen onbetaalbaar blijken.

Voor meer informatie over ouderdomspensioen, klik hier.