A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Veelgestelde vragen - werkgever & pensioenen (FAQ)
Wie bepaalt de hoogte van het pensioen dat ik mijn werknemers toezeg?
In Nederland geldt geen pensioenplicht. Op het moment dat u niet onder CAO afspraken valt, kunt u de minimale hoogte van het pensioen dat u uw werknemers toezegd zelf bepalen. Er zit echter wel een maximum aan het pensioen dat u toe kunt kennen. De overheid hanteert als basisstelregel dat een pensioentoezegging "niet overdadig" mag zijn. Dit houdt in dat het opgebouwde pensioen in lijn moet zijn met het salaris dat iemand gehad heeft. De overheid gaat er hierbij van uit dat bij een goede pensioenopbouw een pensioeninkomen van 70% van het laatstverdiende salaris opgebouwd wordt. Pensioenregelingen waarbij het op te bouwen pensioen te hoog gesteld is, zullen niet door de fiscus geaccepteerd worden.

Voor meer informatie over het pensioenreglement, klik hier.
Voor een overzicht van de verschillende pensioenregelingen, klik hier.
Voor een overzicht van alle veelgestelde vragen, klik hier.