A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Middelloonregeling
De middelloonregeling wordt ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd. De middelloonregeling is - net als de eindloonregeling - een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode. Het op te bouwen pensioeninkomen is bij deze regeling een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele periode van deelname aan de regeling. Als werkgever garandeert u deze pensioenopbouw. Bij de pensioenopbouw wordt rekening gehouden met beleggingsrendementen op de ingelegde premies. Mochten de rendementen tegenvallen, dan zult u als werkgever - aangezien u de pensioenopbouw garandeert - de eventueel ontstane tekorten dienen aan te zuiveren.

Bij de middelloonregeling tellen salarisverhogingen dus alleen mee voor de pensioenopbouw voor de toekomstige jaren en niet voor het verleden. Vooral indien in de jaren voor pensionering het salaris sterk stijgt, zal het uiteindelijke pensioeninkomen veel lager uitkomen dan de veelal gewenste 70% van het laatstverdiende salaris. De kans op een pensioentekort bij uw personeel is binnen deze regeling daarom groot. In sommige gevallen wordt hierop ingespeeld door een indexatie toe te passen op de pensioengrondslagen van het verleden.
Voordelen middelloonregeling voor u als werkgever
  • salarisstijgingen hebben alleen effect op de toekomstige pensioenvoorziening. U hoeft als werkgever dus niet - zoals bij een (gematigd) eindloonregeling - het door de salarisverhoging ontstane pensioentekort te repareren;
  • u kunt (duur) personeel in de jaren voor pensionering minder laten werken zonder dat dat de pensioenopbouw van uw personeel te sterk ontregeld.
Nadelen middelloonregeling voor u als werkgever
  • u draagt als werkgever het beleggingsrisico. Mocht het beleggingsrendement op de ingelegde premies tegenvallen, dan bent u verantwoordelijk voor de ontstane tekorten.

Voor meer informatie over ouderdomspensioen, klik hier.