A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen regelen voor uw werknemer
Als we kijken naar de sociale zekerheden, zien we dat de overheid zich steeds meer terugtrekt. Steeds meer komt op de schouders van de werkgever (en werknemer) terecht. Voor een werknemer zullen de secundaire arbeidsvoorwaarden die een werkgever te bieden heeft daarom steeds belangrijker worden. Hierbij neemt het pensioen - bestaande uit ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidpensioen - een centrale rol in.

Sinds de introductie van de nieuwe Pensioenwet op 1 januari 2007, gelden voor u als werkgever aanvullende eisen indien u besluit uw personeel een pensioen aan te bieden. Vooral de eisen met betrekking tot de informatievoorziening richting uw personeel zijn sterk aangescherpt. Al met al moet u als werkgever dus steeds meer voor uw werknemer regelen. Deze extra inspanningen kunnen echter ook een positief resultaat hebben: het is een goed middel om uw bestaande en nieuwe werknemers aan u te binden.

Hieronder vindt u een aantal interessante onderwerpen zoals u die op deze site kunt vinden.