A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Beschikbarepremieregeling (beschikbaar premiestelsel)
Bij de beschikbarepremieregeling (ook wel beschikbaar premiestelsel genoemd) stelt de werkgever u per jaar een vooraf bepaald vast premiebedrag of een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag beschikbaar ten behoeve van uw pensioenopbouw. Indien gekozen is voor een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag, geldt dat er bij stijgende salarissen (grondslagen) hogere premies beschikbaar komen. Bij vaste premies geldt dit niet. Meestal wordt gekozen voor een percentage. Hier gaan wij in de onderstaande tekst ook van uit.

Aangezien de fiscus geen overmatige pensioentoezegging duldt, geldt hierbij een maximum bijdrage per jaar. Deze maximum bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd en pensioengrondslag en wordt uitgedrukt in speciaal daarvoor bepaalde premiestaffels. Er geldt geen minimale bijdrage.

De beschikbare premies worden bij een verzekeraar in een verzekeringspolis gestort. De premies worden gedurende de opbouwperiode belegd. Bij het bereiken van de pensioendatum, wordt met het opgebouwde vermogen een lijfrente aangekocht. Dit kan gebeuren bij een andere maatschappij dan de maatschappij waar de opbouw plaats heeft gevonden. De aangekochte lijfrente keert periodiek een bedrag uit. Dit bedrag vormt dus (een deel van) uw pensioen. Aangezien de hoogte van het opgebouwde vermogen voor een (groot) deel afhangt van het behaalde beleggingsresultaat, is de hoogte van het pensioen dus onzeker.
Voordelen beschikbarepremieregeling voor u als werknemer
  • indien u op het eind van uw carriere minder gaat verdienen, tast dat uw pensioenopbouw over de voorafgaande jaren niet aan;
  • vaak heeft u als werknemer keuzemogelijkheden in verband met nabestaandenpensioen en de manier waarop de gelden belegd gaan worden;
Nadelen beschikbarepremieregeling voor u als werknemer
  • bij een hoge inflatie en/of een sterke salarisstijging in de laatste jaren, is de kans op een pensioentekort groot;
  • het beleggingsrisico ligt bij u. Als de beleggingsresultaten tegenvallen moet u zelf - indien gewenst - voor aanvulling zorgen;
  • vanwege het beleggingsrisico, is de uiteindelijke pensioenopbouw moeilijk te voorspellen. Vooral in tijden van neergaande beurzen, neemt dit onzekerheid met zich mee.

Voor meer informatie over ouderdomspensioen, klik hier.