A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Eindloonregeling
De eindloonregeling wordt ook wel final payregeling genoemd. De eindloonregeling is - net als de middelloonregeling - een zuivere salaris-/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren u bij uw werkgever in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode. Bij de eindloonregeling is uw uiteindelijke pensioeninkomen afhankelijk van het salaris dat u verdient op de pensioendatum (of moment van uitdiensttreding). Dit houdt in dat bij salarisverhogingen deze verhogingen met terugwerkende kracht op de pensioentoezegging doorberekend worden in uw pensioen. Anders gesteld: uw werkgever zal bij salarisverhogingen de daardoor ontstane pensioentekorten over het verleden aan dienen te zuiveren.

Vooral bij sterk stijgende salarissen, kan een eindloonregeling enorme extra kosten met zich meebrengen voor de werkgever. Bovendien geldt dat de werkgever het risico draagt voor tegenvallende beleggingsresultaten. De werkgever garandeert de werknemer tenslotte een pensioen op basis van het eindloon. Op het moment dat op de ingelegde premies een lager rendement behaald wordt dan vooraf ingeschat, ontstaan pensioentekorten. De werkgever dient deze pensioentekorten te repareren. Dankzij de tegenvallende economie en de slechte beursresultaten van een aantal jaren geleden, kregen veel werkgevers die een eindloonregeling aanboden te maken met enorme onverwachte pensioenverplichtingen. Veel werkgevers zijn daarom de afgelopen jaren overgegaan van eeneindloonregeling naar een middelloonregeling.
Voordelen eindloonregeling voor u als werknemer
  • bij de eindloonregeling vindt er - bij salarisstijgingen - een optimale pensioenopbouw plaats. U bent verzekerd van een goede oude dag;
  • het pensioeninkomen is gegarandeerd. Eventuele tegenvallende beleggingsrendementen zijn dus voor risico van uw werkgever.
Nadelen eindloonregeling voor u als werknemer
  • indien u aan het einde van uw carriere minder gaat verdienen (minder zware functie, minder werken), kan dat zeer negatieve consequenties hebben voor uw pensioeninkomen;
  • in de laatste decennia is gebleken dat bij slechte economische omstandigheden en negatieve beleggingsrendementen eindloonregelingen onbetaalbaar blijken.

Voor meer informatie over ouderdomspensioen, klik hier.