A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Veelgestelde vragen - werknemer & pensioenen (FAQ)
Heb ik een pensioengat?
Onder een pensioengat wordt verstaan dat u er na pensionering in koopkracht op achteruitgaat. Aangezien u na pensionering geen sociale premies meer hoeft te betalen, wordt als stelregel aangehouden dat u een pensioengat heeft als u minder ouderdomspensioen opbouwt dan 70% van uw laatstverdiende salaris. Om te bepalen of u een pensioengat heeft, dient u al uw pensioenvoorzieningen op een rij te zetten (AOW, werknemerspensioen en eventuele eigen aanvullende voorzieningen) en het in totaal opgebouwde pensioen tegenover uw salaris te zetten.

Er zijn flink wat redenen waardoor een pensioengat kan ontstaan. Wilt u weten hoe groot de kans is dat u een pensioengat heeft, maak dan gebruik van onze online pensioengat analyse.

Voor meer informatie over ouderdomspensioen, klik hier.
Voor een overzicht van alle veelgestelde vragen, klik hier.