A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Hoe regel ik als werknemer een goed pensioen?
Wat is pensioen?
Veel mensen verstaan onder pensioen de uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Pensioen is echter meer. Pensioen is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor al deze pensioenonderdelen geldt dat de meeste Nederlanderse werknemers pensioen kunnen ontvangen uit 3 bronnen: de overheid, de werkgever en eventuele privť voorzieningen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt daarom wel het 3 pijler-stelsel genoemd.
 • overheidsdeel
  In Nederland geldt een aantal sociale wetten. Dit houdt in dat u bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner (ouder) in aanmerking kunt komen voor een uitkering. Deze uitkering vormt de basis van het "pensioen".
 • werkgeverdeel
  Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor alle pensioenregelingen dat u de mogelijkheid krijgt om aanvullende pensioenrechten op te bouwen.
 • eigen deel
  Via sparen en beleggen, maar ook allerlei particuliere verzekeringen (bijv. lijfrenteverzekeringen) en bankspaarproducten kunt u zelf een aanvullend pensioen regelen.

Uw totale pensioeninkomen bestaat uit de optelsom van deze 3 bronnen. Hierbij zien we dat het (toekomstige) pensioeninkomen uit de eerste 2 bronnen voor veel mensen minder riant wordt (is geworden). Om toch in alle situaties verzekerd te zijn van een goed inkomen, bent u dus steeds meer aangewezen op eigen voorzieningen. Op deze site bieden wij u informatie om u te helpen inschatten of het voor u ook noodzakelijk is om aanvullende voorzieningen te treffen en zo ja, op welke wijze u dit zou kunnen doen.
Wat is een goed pensioen?
Een goed pensioen betekent voor iedereen wat anders. Het hangt onder meer van uw financiŽle situatie, gezinssituatie, werksituatie en wensen af wat in uw situatie een "goed" pensioen is. En hierbij moet u niet alleen kijken naar de uitkering die u ontvangt als u de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. U doet er verstandig aan om ook het nabestaandenpensioen (indien van toepassing) en het arbeidsongeschiktheidspensioen in uw beoordeling mee te nemen.

Hierbij is het verstandig om uzelf per pensioenonderdeel de volgende vragen te stellen:
 • Wat is mijn verwachte pensioeninkomen?
 • Wat is mijn gewenste pensioeninkomen?
 • Is er een tekort en zo ja, hoe kan dat tekort gerepareerd worden?

De hier vermelde vragen zijn vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Zo weten veel mensen niet welk pensioen ze tot nu toe opgebouwd hebben en welk pensioen ze bij hun huidige werkgever opbouwen. Vooral als u meerdere werkgevers gehad heeft of wanneer u ooit gescheiden bent, is het vaak een hele puzzel om deze gegevens op een rij te krijgen.

Een aanvullende pensioenregeling is alleen nuttig als uw pensioenvooruitzicht tekort schiet. Hiermee bedoelen wij dat u een pensioentekort heeft waardoor uw pensioeninkomen lager uitkomt dan gewenst. Het tweede deel van de vorige zin is erg belangrijk: het kan namelijk zijn dat u een pensioentekort heeft, maar zeer tevreden bent met het pensioeninkomen dat u wel krijgt. Of u heeft meer dan voldoende vermogen opgebouwd dat na pensionering als bron van inkomen gebruikt kan worden. Het treffen van extra pensioenvoorzieningen kan in deze situaties onnodig zijn.

Vaak geldt echter dat een pensioentekort uitermate vervelende consequenties heeft. De achteruitgang in inkomen is dan zo groot, dat dit negatieve gevolgen heeft voor de wijze van leven. In die situaties is het wel belangrijk om een aanvullende pensioenvoorziening te treffen.

Op deze site vindt u echter veel informatie en hulpmiddelen om al een goede eerste indicatie te krijgen van de mogelijkheden. Zoals gezegd, raden wij u aan om per pensioenonderdeel te kijken naar de mogelijkheden. Hieronder zetten wij kort op een rijtje wat er onder de verschillende bovengenoemde pensioenonderdelen verstaan wordt. Als u op de links (onderstreepte woorden) klikt, krijgt u over dat onderdeel een uitgebreide uitleg.
 • ouderdomspensioen
  Dit is de uitkering die een persoon en - indien van toepassing - zijn gezin onvangt, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 • nabestaandenpensioen
  Dit is de uitkering die de nabestaande(n) van een overleden persoon ontvangt(en).
 • arbeidsongeschiktheidspensioen
  Dit is de uitkering die een persoon en - indien van toepassing - zijn gezin ontvangt, indien deze persoon voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt raakt.