A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: B
B-polis
Een B-polis is een pensioenverzekering waarbij de werkgever degene is die de verzekering afsluit (verzekeringnemer).
Backservice
Backservice is de premie die betaald moet worden om bij een verhoging van het salaris de pensioenaanspraken over de achterliggende jaren aan te passen.
Backserviceverplichtingen
Backserviceverplichtingen is een andere term voor backservice.
Bankbrief
Een bankbrief is een door een bank uitgegeven obligatie.
Basispunt
Een basispunt is een honderdste procentpunt (= 0,01%).
Bedrijfspensioenfonds
Een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds dat door een onderneming opgericht is.
Begunstiging
Begunstiging is het aanwijzen van een gerechtigde op toekomstige uitkeringen van een pensioen of een levensverzekering.
Beheerkosten
Beheerkosten zijn de kosten die periodiek door een vermogensbeheerder (dat kan ook een fondsbeheerder van een beleggingsfonds zijn) onttrokken worden uit het belegde vermogen.
Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is een collectief beheerd vermogen van meerdere deelnemers wat wordt belegd in effecten met als doel een positief rendement te behalen.
Beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen waarbinnen (een deel van) de verzekeringspremie belegd wordt.
Beroepsarbeidsongeschiktheid
Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is.
Beroepspensioenfonds
Een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds dat opgericht is voor beoefenaren van een bepaald beroep, zoals notarissen en medisch specialisten.
Beschikbaar premiestelsel
Een beschikbaar premiestelsel is een ander woord voor een beschikbare premieregeling.
Beschikbare premieregeling
Bij de beschikbare premieregeling (ook wel beschikbaar premiestelsel genoemd) stelt de werkgever zijn werknemers per jaar een vooraf bepaald vast premiebedrag of een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag beschikbaar ten behoeve van de pensioenopbouw.
Beurs
Een centrale, gereguleerde handelsplaats.
Beursindex
Een beursindex is een gewogen gemiddelde van een aantal effecten dat verhandelbaar is op die beurs.
Bijzonder weduwen- en weduwnaarspensioen
Indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling eindigt, ontvangt de gewezen echtgenoot of partner een premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen. Zo'n pensioenaanspraak wordt in de praktijk meestal aangeduid met de term bijzonder weduwen- of weduwnaarspensioen.
Box 1
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken.
Box 2
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 2 worden het inkomen uit aanmerkelijk belang belast.
Box 3
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 3 wordt het inkomen uit vermogen (sparen en beleggen) belast.
Boxenstelsel
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld worden in 3 categorieŽn. Deze 3 categorieŽn worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd.
Bulletlening
Een bulletlening is een obligatielening die aan het einde van de looptijd in 1 keer wordt afgelost.