A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: D
De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland.
Deelnemer pensioenfonds
Een deelnemer van een pensioenfonds is een medewerker die door zijn werkgever is aangemeld bij een pensioenfonds en waarvoor door het pensioenfonds een pensioen wordt opgebouwd.
Deelnemersjaren
Onder deelnemersjaren verstaan wij het aantal jaren dat de werknemer heeft doorgebracht als deelnemer aan een pensioenregeling.
Deelnemersraad
De deelnemersraad is een orgaan binnen een pensioenfonds dat de actieve deelnemers en de gewezen deelnemers van dat pensioenfonds vertegenwoordigt.
Deeltijdpensioen
Binnen sommige pensioenregelingen kan een deelnemer ten dele stoppen met werken en voor die uren vervroegd met pensioen gaan. Hiervoor ontvangt de deelnemer dan een deeltijdpensioen.
Deflatie
Deflatie is het dalen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld steeds meer kunt kopen.
Dekkingsgraad
Onder de dekkingsgraad van een pensioenfonds verstaan wij de verhouding tussen de contante waarde van de op dat moment geldende pensioenaanspraken en het aanwezige vermogen.
Deposito
Een deposito is een een spaarvorm waarbij het spaarbedrag voor een bepaalde tijd vastgezet wordt tegen een vast rentepercentage. De spaarder kan tussentijds niet over het geld beschikken en bijstorten is ook niet mogelijk.
DGA
DGA is de afkorting van directeur-grootaandeelhouder.
Dienstjarenstelsel
Een dienstjarenstelsel is een eindloonregeling (ouderdomspensioen) waarbij hogere pensioenaanspraken alleen verleend worden over de jaren waarin de werknemer deelnemer was aan de pensioenregeling.
Directeur-grootaandeelhouder
Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een werknemer in het bedrijf waarvan hij of zij minimaal 5% van de aandelen bezit.
DNB
DNB is de afkorting van De Nederlandsche Bank.
Doorsneepremie
Onder een doorsneepremie verstaan wij hier een pensioenregeling waarbij de pensioenpremie voor iedereen gelijk is.