A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: E
ECB
ECB is de afkorting van de Europese Centrale Bank.
Effect
Een effect is een verzamelnaam voor alle op een beurs verhandelbare vermogenstitels.
Effectendepot
Onder een effectendepot verstaan wij alle effecten die een bepaald bewaarbedrijf (bijv. een bank) voor een klant in bewaring heeft.
Effectenportefeuille
Onder een effectenportefeuille verstaan wij het totale effectenbezit van een belegger.
Effectieve rente
De effectieve rente bij een financieel product (bijvoorbeeld een obligatie of een hypotheek) is de contante waarde van alle rente (incl. evt. kosten) die wordt betaald of ontvangen.
Eigen beheer (ivm pensioenfonds)
Een pensioenfonds voert een regeling in eigen beheer uit als het zijn financiŽle verplichtingen ten opzichte van de deelnemers niet volledig herverzekert.
Eindloonregeling
Een eindloonregeling is een pensioensysteem waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen wordt berekend op grond van het laatstverdiende salaris.
Euribor
Euribor is het rente tarief waartegen banken elkaar leningen in euro's verstrekken.
Euronext
Euronext is de naam van de Europese beurs waaronder de Amsterdamse Beurs ook valt.
Europese Centrale Bank
De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank voor de Europese gemeenschappelijke munt, de euro.
Excedentregeling
In veel pensioenregelingen is de pensioengrondslag gemaximeerd. Een excedentenregeling is bedoeld voor werknemers met een salaris dat boven het maximum van de prepensioenregeling ligt.