A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: F
Fictieve deelnemersjaren pensioen
Onder fictieve deelnemersjaren worden de jaren verstaan waarin een werknemer niet in dienst was van een werkgever, maar die wel meetellen bij de pensioenopbouw bij die werkgever.
Financieringskosten
Alle kosten die bij behoren bij de financiering van een woning. Denk hierbij aan taxatiekosten, afsluitkosten en notariskosten.
Flexibel pensioen
Een flexibel pensioen is een pensioen waarbij men binnen een bepaalde marge zelf kan bepalen of men eerder dan wel later stopt met werken.
Franchise pensioen
In pensioenregelingen wordt rekening gehouden met het feit dat de deelnemer na pensionering AOW krijgt. Daarom wordt geen pensioen opgebouwd over het hele salaris, maar wordt er van het salaris een bedrag afgetrokken. Die aftrek heet de franchise.
FTA
FTA is de afkorting van Financiële Termijnmarkt Amsterdam.