A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: L
Langlevenrisico
Het langlevenrisico is het risico dat een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij loopt dat een verzekerde persoon langer leven dan op basis van de gehanteerde sterftetafels wordt verwacht.
Levensjarenstelsel
Het levensjarenstelsel is een eindloonregeling waarbij gekeken wordt naar je leeftijd en niet naar het aantal jaren dat je gewerkt hebt.
Levensverzekering
Een levensverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die tot uitkering komen bij het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde.
Lijfrente
Een lijfrente is een periodieke uitkering die eindigt bij overlijden van de (achterblijvende) verzekerde(n).
Lijfrentepolis - lijfrenteverzekering
Een lijfrenteverzekering (lijfrentepolis) verzorgt een periodieke uitkering die eindigt bij overlijden van de (achterblijvende) verzekerde(n). Een lijfrenteverzekering wordt vaak gesloten als aanvulling op een pensioenregeling.
Long positie in een optie
Een long positie in een optie is een positie waarbij de optie gekocht is.