A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: S
Schrijven van een optie
Bij het schrijven van een optie opent de belegger een optiepositie door de optie te verkopen (openingsverkoop).
SER
SER is de afkorting van de Sociaal Economische Raad.
Slapers
Slapers zijn gewezen deelnemers aan een pensioenfonds die geen premie meer betalen, maar wel recht blijven hebben op pensioen.
Sociaal Economische Raad
De Sociaal Economische Raad is een overlegorgaan van werkgevers, werknemers en door de overheid benoemde Kroonleden die de regering en het parlement adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid.
Solvabiliteit
Solvabiliteit is het vermogen om op langere termijn aan de financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen.
Solvabiliteitseisen
Onder solvabiliteitseisen verstaan wij hier de wettelijke eisen waaraan verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen moeten voldoen.
Staatsobligatie
Een staatsobligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een overheid.
Sterfteresultaat
Het resultaat (winst of verlies) dat bij verzekeringsmaatschappijen ontstaat als meer of minder mensen overlijden dan waarop werd gerekend op grond van de gekozen kanstabellen (bijv. de sterftetafels).
Sterfterisico
Het sterfterisico is het risico voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij, dat er financieel nadeel optreedt als gevolg van sterftecijfers die gemiddeld hoger of lager zijn dan werd verwacht.
Sterftetafel
Een sterftetafel is een overzicht waarin statistische gegevens vermeld staan met betrekking tot sterftecijfers.
Straddle
Een straddle is een optiecombinatie waarbij door de belegger zowel een call-optie als een put-optie wordt gekocht (long straddle) of verkocht (short straddle) met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde uitoefenmaand.
Successiewet
De Successiewet regelt de belastingheffing bij de overgang van vermogen door overlijden of schenking.