A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: T
Tijdelijk dienstverband
Een tijdelijk dienstverband houdt in dat u bij uw werkgever een contract heeft met een (vaste) einddatum.
Tijdelijk nabestaandenpensioen
Een tijdelijk nabestaandenpensioen is een tijdelijke verhoging van het nabestaandenpensioen voor de partner.
Tijdsevenredig ouderdomspensioen
Op het moment dat een pensioengerechtigde zijn deelneming aan een pensioenregeling beeindigt voor de pensioendatum, heeft de pensioengerechtigde vaak recht op het opgebouwde ouderdomspensioen. Dit wordt een tijdsevenredig ouderdomspensioen genoemd.
Tracker
Een tracker is een (meestal beursgenoteerd) beleggingsfonds dat als doel heeft zo goed mogelijk een bepaalde index te kopieren.
Triple A
Triple A is een kredietrisico code die wordt gehanteerd voor schuldpapieren van ondernemingen met het laagste kredietrisico (risico op faillisement).