A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: U
Uitruil van pensioenrechten
Onder uitruil van pensioenrechten, verstaan wij de mogelijkheid voor deelnemers aan een pensioenregeling om te kiezen tussen nabestaandenpensioen of een hoger (of eerder ingaand) ouderdomspensioen.
Uitvaartverzekering
Een uitvaartverzekering is een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. De uitkering van de uitvaartverzekering wordt gebruikt om de uitvaart te betalen.
Unisex-tafel
Speciale sterftetafel die, onafhankelijk van het geslacht, over een bepaalde waarnemingsperiode de sterftekans per leeftijd aangeeft.
Universal Life
Verzekeringsconstructie waarbij iedere maand het overlijdensrisicogedeelte van de verzekering opnieuw wordt berekend.