A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Veelgestelde vragen - zelfstandige & pensioenen (FAQ)
Ben ik als zelfstandige verplicht om een arbeidsongeschikheidsvoorziening te regelen?
Nee, u ben niet verplicht om u zelf te beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Het is echter wel verstandig. Raakt u arbeidsongeschikt zonder dat u iets geregeld heeft, dan zal dat in veel gevallen het einde van uw onderneming betekenen en - op zijn minst - een forse teruggang in inkomen. Aangezien er geen sociale regeling meer bestaat waarmee u automatisch verzekerd bent (WAZ is afgeschaft), kan het zelfs betekenen dat u terugvalt tot in de bijstand.

Voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid bij een zelfstandige, klik hier.
Voor een overzicht van alle veelgestelde vragen, klik hier.