A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Veelgestelde vragen - zelfstandige & pensioenen (FAQ)
Ben ik als zelfstandige verplicht om ouderdomspensioen op te bouwen?
Nee, u ben niet verplicht om ouderdomspensioen op te bouwen. Echter, op het moment dat u niets regelt, zult u na pensionering slechts AOW ontvangen. In vrijwel iedere situatie is deze uitkering niet voldoende om normaal te kunnen leven.

Door starters en zelfstandigen die tijdelijk een liquiditeitsprobleem hebben wordt het pensioen wel eens uit het oog verloren. Wij adviseren echter om niet te snel (en te lang) te bezuinigen op uw pensioen. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, maar zeker ook voor het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Voor meer informatie over ouderdomspensioen bij een zelfstandige, klik hier.
Voor een overzicht van alle veelgestelde vragen, klik hier.