A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Nabestaandenpensioen voor zelfstandigen
Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de financiŽle gevolgen als u (of uw partner) mocht komen te overlijden. Als u als zelfstandige komt te overlijden, vallen uw inkomsten weg en dat heeft consequenties voor uw achterblijvende partner en eventuele kinderen. Maar ook als uw partner komt te overlijden, kan dat grote financiŽle consequenties hebben. Wie weet moet u wel minder gaan werken, of dient u zelfs uw ondernemingsactiviteiten te staken. Er zijn verschillende manieren om met het overlijdensrisico om te gaan. Op deze pagina zetten we voor u de mogelijkheden op een rij.
ANW
De ANW is in 1996 in de plaats gekomen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De Anw is een volksverzekering die aan volwassenen van wie de partner is overleden, recht geeft op een uitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit geldt dus ook voor zelfstandigen (en partners). Dat wil echter niet zeggen dat iedereen ook een uitkering krijgt na het overlijden van hun partner. Of u in aanmerking komt en wat de hoogte van een uitkering is, kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).
Beroepspensioenregeling
Voor een aantal beroepsgroepen geldt de Wet verplichte deelneming in een Beroepspensioenregeling. Deze wet verplicht zelfstandigen binnen bepaalde beroepsgroepen om aan een beroepspensioenregeling mee te doen. Het kan zijn dat er binnen deze beroepspensioenregeling ook een nabestaandenregeling geldt.
Eigen voorzieningen
De ANW uitkering is veelal (veel) te laag om uw nabestaanden goedverzorgd achter te laten. Als zij uberhaupt al voor een ANW-uitkering in aanmerking komen. Vooral als u niet binnen een beroepspensioenregeling valt, is het belangrijk om zelf aanvullende nabestaandenvoorzieningen te treffen. Hierbij kunt u denken aan de volgende mogelijkheden:
  • sparen en/of beleggen
    Op het moment dat u eigen vermogen opbouwt, biedt dat een buffer bij (financiŽle) tegenslagen. Hierbij kunt u denken aan spaartegoeden, beleggingen maar ook aan (overwaarde in) een eigen woning. Voor u als zelfstandige geldt bovendien dat uw bedrijf een bepaalde waarde kan vertegenwoordigen. Ook dit kan een onderdeel vormen van een nabestaandenvoorziening.
  • een pensioenverzekering
    binnen een pensioenverzekering worden vaak ouderdomspensioen, arbeidsongeschikheidpensioen en nabestaandenpensioen geregeld. Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of arbeidsongeschikt mocht worden, ontvangt u uit deze pensioenpolis maandelijks een uitkering. Op het moment dat u mocht komen te overlijden voor de pensioendatum, dan ontvangen uw nabestaanden maandelijks een uitkering.
  • een overlijdensrisicoverzekering
    een overlijdensrisicoverzekering keert een kapitaal uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit kapitaal kan door de nabestaanden gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheek (deels) af te lossen of als extra inkomensbron. Vaak wordt in het geval van een eigen huis een dergelijke verzekering verplicht gesteld door de hypotheekinstelling als extra zekerheid. Sommige maatschappijen bieden speciale kortingen voor zelfstandigen. Bereken de premie voor een overlijdensrisicoverzekering.

Stelregel bij een goede nabestaandenvoorziening is dat er voor de nabestaanden voldoende vermogen en/of inkomen overblijft, dat de woonsituatie en levensstijl niet aangepast hoeft te worden.