A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Ouderdomspensioen voor zelfstandigen
Net als alle nederlandse ingezetenen, heeft u als zelfstandige vanaf uw AOW-leeftijd recht op een AOW uitkering (algemene ouderdoms wet). Daarnaast geldt voor een aantal beroepsgroepen de Wet verplichte deelneming in een Beroepspensioenregeling. Deze wet verplicht zelfstandigen binnen bepaalde beroepsgroepen om aan een beroepspensioenregeling mee te doen. Voor de meeste zelfstandigen geldt echter dat ze een aanvullend ouderdomspensioen zelf moeten regelen.

Voor het regelen van een aanvullend pensioen kunt u als zelfstandig ondernemer gebruik maken van alle regelingen die voor alle belastingplichtigen gelden. Daarnaast geldt nog een aantal regelingen dat exclusief voor u als zelfstandige in het leven geroepen is. Als zelfstandig ondernemer dient u ook zelf zorgen voor een inkomen bij arbeidsongeschikheid en een nabestaanden voorziening.

Het ouderdomspensioen voor een zelfstandige wordt veelal geregeld door het afsluiten van een lijfrente (lijfrenteverzekering of banksparen).

We zullen deze mogelijkheden hieronder uitgebreid behandelen.
Lijfrente
Als zelfstandige kunt u er ook voor kiezen om een ouderdomspensioen op te bouwen via het afsluiten van een lijfrente. Tot 2008 moest u hierbij kiezen voor een lijfrenteverzekering, maar sinds de introductie van het banksparen mag u nu ook kiezen voor banksparen (pensioensparen). Bij een lijfrenteverzekering stort u maandelijks (jaarlijks) premies in een verzekering. Bij banksparen stort u uw pensioengeld op een geblokeerde bankspaarrekening. Op pensioendatum wordt het in de polis opgebouwde bedrag gebruikt om een pensioen aan te kopen. Ook dan heeft u wederom de keuze tussen een lijfrenteverzekering (pensioenpolis) of een bancaire lijfrente. Afhankelijk van het product dat u op de pensioendatum kiest, ontvangt u vanaf dan levenslang of totdat het pensioengeld op is maandelijks een uitkering.

Naast de mogelijkheid om gedurende uw werkzame leven bedragen te storten - waarvan werknemers (bij pensioentekort) ook gebruik kunnen maken - zijn er speciale mogelijkheden voor ondernemers. Zo mag u (een deel) van de oudedagsreserve omzetten in een lijfrente. Daarnaast kunt u, als u de onderneming staakt, de daaruit voortvloeiende stakingswinst omzetten in een lijfrente. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u de bedrijfsactiviteiten staakt.

De aftrek is in 2023 € 510.970 (2022 € 480.686 - 2021 € 474.517 - 2020 € 467.044 - 2019 € 459.688 - 2018 € 454.237 - 2017 € 450.631) bij:
- overdrachten door ondernemers die binnen 5 jaar van de AOW-leeftijd zitten;
- overdrachten door ondernemers die 45% of meer arbeidsongeschikt zijn;
- het staken van de onderneming door overlijden.

De aftrek is in 2023 € 255.495 (2022 € 240.352 - 2021 € 237.267 - 2020 € 233.530 - 2019 € 229.852 - 2018 € 227.126 - 2017 € 225.323) bij:
- overdrachten door ondernemers die binnen 15 jaar van de AOW-leeftijd zitten;
- overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan.

In overige gevallen is de aftrek in 2023 € 127.755 (2022 € 120.183 - 2021 € 118.640 - 2020 € 116.771 - 2019 € 114.932 - 2018 € 113.569 - 2017 € 112.667).

Omdat de fiscaliteiten rond het be√ęindigen van een onderneming erg ingewikkeld kunnen zijn, adviseren wij u altijd op tijd contact met een fiscalist en accountant op te nemen.
Meer over arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
Meer over nabestaandenpensioen voor zelfstandigen