A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen voor de zelfstandige (zelfstandigenpensioen)
Onder een zelfstandige verstaan wij zowel de zelfstandig ondernemer als de zelfstandig beroepsbeoefenaar. Binnen de pensioenswet neemt een zelfstandige een bijzondere plaats in. Zo kan de zelfstandige wat betreft het ouderdomspensioen gebruik maken van de mogelijkheden die voor alle belastingplichtigenen gelden, maar bestaan er ook enkele regelingen die exclusief voor de zelfstandige gelden. Op deze site bieden wij u een overzicht van deze mogelijkheden. Daarnaast zullen wij kijken naar het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

U zult zien dat het zelfstandigenpensioen heel veel facetten kent en een redelijk ingewikkeld product is. Voor deskundig pensioenadvies, verwijzen wij u door naar de RPA.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen over het zelfstandigenpensioen zoals u die op deze site kunt vinden.