Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder een bril of een ander hulpmiddel (zoals contactlenzen) bij het zien of lezen gebruikt. Uit andere onderzoeken komt naar voren dat meer dan 95% van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven een hulpmiddel nodig zal hebben bij het zien of lezen. Mensen die brildragend zijn of contactlenzen gebruiken weten dat de jaarlijkse kosten die met het dragen van een bril of contactlenzen samenhangen aardig kunnen oplopen.

Op deze pagina gaan wij in op de mogelijkheid om (een deel van) de kosten van brillen en contactlenzen terug te krijgen via de zorgverzekering. Hierbij kijken we naar de dekking voor het jaar 2021.

Premies zorgverzekeringen 2021 berekenen

Welke kosten van brillen en contactlenzen vallen binnen de dekking van de basisverzekering?

De kosten van brillen en contactlenzen vallen - zowel in 2021 als in de jaren daarvoor - buiten de dekking van de basisverzekering. Dit houdt in dat u de kosten van een bril of van contactlenzen zelf zult moeten betalen tenzij u een aanvullende zorgverzekering heeft die deze kosten vergoed. Hierop is wel een uitzondering: bij bepaalde medische indicaties kunnen de kosten van een bril of contactlenzen wel (deels) worden vergoed.

Welke kosten van brillen en contactlenzen vallen binnen de dekking van de aanvullende zorgverzekering?

Een groot aantal zorgverzekeraars biedt een aanvullende zorgverzekering met een dekking voor brillen en contactlenzen. Dit houdt niet in dat alle aanvullende zorgverzekeringen dezelfde dekking kennen en/of dat alle kosten zo maar gedekt worden. Er bestaan zeer grote verschillen tussen de verschillende aanvullende zorgverzekeringen als we kijken naar de geboden dekkingen. Bovendien gelden er vaak beperkingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • aanvullende zorgverzekeringen die een maximum bedrag per jaar (of 2 jaar) uitkeren;
  • aanvullende zorgverzekeringen die een maximum percentage van de totale kosten uitkeren. Hierbij geldt dan vaak ook nog een maximum declaratie bedrag;
  • aanvullende zorgverzekeringen waarbij de zorgverzekeraar een afspraak heeft gemaakt met een specifieke opticien of keten. Dat houdt in dat u alleen in aanmerking komt voor een vergoeding of speciale klantenkortingsregeling als u bij de betreffende opticien/keten uw bril of contactlenzen aanschaft.

Welke dekking op het gebied van brillen en contactlenzen past bij mij?

De kosten voor bril(len) en contactlenzen zijn vaak vooraf redelijk goed in te schatten. Bij de keuze van een zorgverzekering is het voor brildragers of mensen die gebruik maken van contactlenzen zeer interessant om de dekkingen van de verschillende aanbieders goed naast elkaar te zetten. Het geeft u namelijk de kans om zelf te kunnen kiezen welke bril of lenzen u aanschaft en waar (bij welke opticien of keten) u geholpen wilt worden. Voor mensen die geen bril of contactlenzen nodig hebben en dat ook niet op korte termijn verwachten, is het uiteraard weinig zinvol om een zorgverzekering te kiezen op basis van een goede dekking op dit gebied.

Overstappen naar een andere zorgverzekering

De dekkingen en premies van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen worden ieder jaar opnieuw bepaald. Bent u niet tevreden over de dekking die uw huidige zorgverzekering biedt, dan heeft u ieder jaar de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekering.

Op de volgende pagina kunt u de premies van een groot aantal zorgverzekeringen vergelijken.

Meer belangrijke dekkingen op het gebied van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van brillen en contactlenzen gedekt worden door de zorgverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van de pagina's op deze site waar u informatie kunt vinden over andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Zorgpremie 2021 berekenen en vergelijken inclusief aanvullende dekkingen
Premies van basisverzekeringen voor 2021 vergelijken

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.