English version - international interest rates

Fysiotherapie en de basisverzekering

Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met fysiotherapie. Redelijk veel Nederlanders komen zelfs regelmatig bij een fysiotherapeut of hebben klachten waardoor een chronische behandeling nodig is. Bij de keuze van de juiste zorgverzekering is het daarom voor veel mensen belangrijk om te weten wat er op het gebied van fysiotherapie gedekt wordt. Op deze pagina kijken we naar de dekking van de basisverzekering op het gebied van fysiotherapie.

Basisverzekeringen vergelijken

Welke kosten van fysiotherapie vallen binnen de dekking van de basisverzekering?

Bij de dekking voor fysiotherapie is er een groot verschil tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat maximaal 18 behandelingen voor fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. In eerste instantie 9 behandelingen, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste serie nog niet het gewenste resultaat heeft.

Zijn er na deze 18 behandelingen nog meer sessies nodig, dan worden die in principe niet door de basis zorgverzekering gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat wel alle behandelingen vergoed worden. Voor andere aandoeningen kan juist een beperktere dekking gelden.

Volwassenen

Voor volwassenen wordt dat fysiotherapie in principe niet vergoed uit de basisverzekering. Een uitzondering geldt als er sprake is van een chronische indicatie die voorkomt op de zgn. lijst met chronische aandoeningen. In dit geval worden de kosten vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen dan onder de dekking van een aanvullende zorgverzekering vallen. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan moet u de eerste 20 behandelingen uit eigen zak betalen.

Fysiotherapie en het eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat houdt in dat u bij zorgkosten die onder de basisverzekering vallen het eerste deel dat u jaarlijks declareert (het eigen risico bedrag) zelf betaalt.

Dit geldt ook voor de kosten van fysiotherapie voor zover daarvoor dekking is binnen de basisverzekering. Dat is dus alleen van toepassing voor de behandelingen bij chronische aandoeningen bij volwassenen, aangezien het eigen risico niet van toepassing is op kinderen.

Basisverzekering kiezen

Als u een dekking wilt voor de kosten van fysiotherapie heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. Kiest u ervoor om een basisverzekering zonder aanvullende dekkingen aan te houden, dan hoeft u alleen de soort zorgverzekering (natura, restitutie of combinatie) en de premie te bekijken. De dekking van een basispolis is bij alle verzekeraars gelijk.

Direct de actuele premies van basisverzekeringen vergelijken
Zorgverzekeringen vergelijken inclusief aanvullende dekkingen

Zorgpremies 2020

eigen risico € 385,-

1.ZEKUR (jongeren)€ 101,95
2.ZieZo€ 105,25
3.Ditzo€ 107,90
4.Bewuzt€ 107,95
5.Just€ 107,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen