In Nederland worden jaarlijks ongeveer 180.000 baby’s geboren. Gedurende de zwangerschap en tijdens en na de bevalling kan de toekomstige moeder begeleid worden door verschillende zorgverleners zoals huisarts, verloskundige, gynaecoloog, kinderarts en kraamhulp. We vatten ze samen onder de term 'Geboortezorg'. De kosten hiervan zijn meestal aanzienlijk. Op deze pagina gaan we in op de vraag of de zorgkosten die samenhangen met een zwangerschap of bevalling vergoed worden uit de basisverzekering.

Basisverzekeringen vergelijken

Welke kosten van zwangerschap en bevalling vallen binnen de dekking van de basisverzekering?

De meeste kosten die te maken hebben met de zwangerschap en de bevalling worden vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt onder andere voor de volgende kosten:

Verloskundige hulp tijdens de zwangerschap

Hierbij kunt u denken aan de consults bij de verloskundige of gynaecoloog in de maanden van de zwangerschap.

Verloskundige hulp tijdens de bevalling

Denkt u hierbij aan de kosten van een gynaecoloog of verloskundige die u helpt bij de bevalling.

Zwangerschapsecho

Tijdens de zwangerschap worden meestal minimaal 2 echo's uitgevoerd: de 12-wekenecho en de 20-wekenecho. Deze echo's worden vergoed uit de basispakket van de zorgverzekering. Het is wel verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te gaan waar u deze echo's kunt laten uitvoeren.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) is een die tijdens de zwangerschap die het Downsyndroom kan vaststellen. Tot april 2017 was een voorwaarde voor vergoeding dat er een positieve combinatietest ligt. De combinatietest is voor eigen rekening. Vanaf april 2017 kan een zwangere vrouw ook direct kiezen voor de NIPT. Daar is dan wel een eigen bijdrage van € 175 aan de orde - ongeveer hetzelfde bedrag dat u voor de combinatietest zelf moest betalen.

Kosten van ziekenhuisverblijf

Deze kosten vallen echter alleen onder de basisverzekering als er sprake is van een bevalling in het ziekenhuis op medische indicatie. Op het moment dat u in het ziekenhuis wenst te bevallen zonder dat daar een medische noodzaak voor is, geldt voor deze ziekenhuisbevalling een minimale eigen bijdrage voor zowel de moeder als het kind.

Kraamhulp (ook wel kraamzorg genoemd)

Hoeveel uur kraamzorg u krijgt wordt bepaald op basis van het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg. Het maximum is 80 uur in 10 dagen, maar in de praktijk worden vaak veel minder uren toegewezen. De kosten van kraamzorg worden voor een deel vergoed uit de basisverzekering. Niet alles wordt vergoed: er geldt bij kraamzorg een wettelijke eigen bijdrage. Dat houdt in dat u bij kraamzorg per uur in 2022 € 4,70 zelf betaalt.

Kosten zwangerschap en bevalling en het eigen risico

Voor iedere basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Als u zorgkosten maakt die onder het eigen risico vallen moet u het bedrag van het eigen risico zelf betalen. Pas als het eigen risico 'op' is gaat de verzekeraar betalen.

Nagenoeg alle kosten die door de basisverzekering gedekt worden vallen onder het eigen risico. Er zijn echter enkele uitzonderingen. De kosten rond de zwangerschap en bevalling horen bij deze uitzonderingen. Voor zorgkosten die te maken hebben met geboortezorg die onder de dekking van de basisverzekering vallen (zoals hierboven beschreven) is dus géén eigen risico van toepassing.

Geboortezorg en eigen bijdrage

Voor een paar specifieke zaken bij geboortezorg is wel sprake van een eigen bijdrage. Dat is standaard aan de orde bij de vergoeding van kraamzorg. Ook kan er een eigen bijdrage van toepassing zijn voor bevallen in het ziekenhuis als daarvoor geen medische indicatie is afgegeven. Wilt u dat de eigen bijdrages vergoed worden door uw verzekering? Dan heeft u daarvoor een aanvullende zorgverzekering nodig.

Basisverzekering kiezen

Voor zwangerschap en bevalling biedt de basisverzekering dus al een uitgebreide dekking. Wilt u deze dekking verder uitbreiden, dan kijkt u naar de aanvullende zorgverzekeringen. Kiest u voor een basisverzekering zonder aanvullende dekkingen, dan hoeft u alleen het type zorgverzekering en de premie te bekijken. De dekking van een basis zorgverzekering is immers bij alle verzekeraars hetzelfde.

Zorgpremie 2022 berekenen en vergelijken inclusief aanvullende dekkingen
Premies van basisverzekeringen voor 2022 vergelijken

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.