Financiële woordenlijst: M
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is het in de statuten vermelde kapitaal van een onderneming.
Majoreren
Majoreren is het voor een groter aantal dan gewenst inschrijven op een emissie (meestal van aandelen).
Makelaarscourtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis.
Margin
Margin is een bedrag dat de schrijver (verkoper) van een ongedekte optie moet storten als zekerheid voor het risico van de positie.
Marktkapitalisatie
De marktkapitalisatie van een (beursgenoteerd) bedrijf wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de actuele beurskoers.
Marktorder
Een marktorder is een ander woord voor bestens order.
Marktrente
Onder de marktrente verstaan wij de rente zoals deze op een bepaald moment op de kapitaalmarkt en de geldmarkt geldt.
Matching
Onder matching verstaan wij hier het op elkaar afstemmen van cashstromen van pensioenfondsen zodat de toekomstige pensioenverplichtingen betaald kunnen worden uit premie inkomsten en (vrijgevallen) beleggingen.
Maximale consumptieve lening
De maximale consumptieve lening is het leenbedrag (kredietbedrag) dat een aanvrager van een consumptieve lening (krediet) maximaal kan lenen.
Maximale hypotheek
De maximale hypotheek is het hypotheekbedrag dat een aanvrager van een hypotheek maximaal kan lenen.
Meerwerk
Meerwerk is een verzamelnaam voor de extra werkzaamheden die bij een nieuwbouw woning kunnen worden verricht. Het gaat hierbij om werkzaamheden waar in het bestek niet in is voorzien.
Midcap index
Midcap index is een andere naam voor de Amsterdam Midkap Index (AMX).
Middelloonregeling
Een middelloonregeling is een pensioensysteem waarbij de hoogte van het pensioen wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele periode van deelname aan de pensioenregeling.
Middelrente
De term middelrente wordt gebruikt voor een aantal verschillende renteconstructies bij het afsluiten van een hypotheek.
Mixfonds
Een mixfonds is een beleggingsfonds dat belegt in een mix van verschillende typen effecten, zoals aandelen, obligaties en vastgoed.
Model werkgeversverklaring
Een model werkgeversverklaring is een standaard werkgeversverklaring die door een groot aantal hypotheekinstellingen gebruikt en geaccepteerd wordt.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,11 %
5 jaarABN AMRO3,76 %
10 jaarABN AMRO4,01 %
15 jaarArgenta4,24 %
20 jaarLot4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 8-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening