Vragen? Bel ons: 088-22 77 344 Nu bereikbaar

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door HomeFinance B.V. in samenwerking met HomeFinance Financieel Adviesgroep BV uit Bilthoven (verder: HomeFinance). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. HomeFinance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de op deze site vermelde gegevens, berekeningen of prognoses onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekeningen op HomeFinance

De berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden en de daarbij behorende rapportages zijn op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. De berekende waardes en de getrokken conclusies dient u als indicatief te beschouwen. De berekende waardes en getoonde rentepercentages zijn aan wijziging onderhevig. Voor de berekeningen worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Geen vervanging voor persoonlijk advies

De website is puur bedoeld als informatiebron. U dient de informatie niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Indien u op zoek bent naar een persoonlijk op maat gesneden advies, raden wij u aan om contact op te nemen met één van onze partners. Indien u op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Niet betrokken bij vervolgstap

Op de website heeft u de mogelijkheid om naar aanleiding van de geleverde informatie een vervolgstap te ondernemen. U kunt hierbij denken aan het openen van een spaarrekening, het afsluiten van een verzekering, het aanvragen van een adviesgesprek of het opvragen van een offerte. Voor al deze akties geldt dat HomeFinance op geen enkele wijze betrokken is bij deze vervolgstap. HomeFinance brengt het contact tot stand, de eventuele vervolgaktie (product afsluiten, afspraak, advies) wordt uitgevoerd door een groot aantal partners. In een aantal gevallen ontvangt HomeFinance een vergoeding van de partner voor het tot stand brengen van het contact. HomeFinance aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de diensten van deze partners.

Uw gegevens en privacy

De ingevoerde gegevens bij de berekeningen en aanvragen die op deze website plaatsvinden, zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan HomeFinance en de aangesloten partners beschikbaar gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U heeft altijd het recht om uw gegevens uit onze databestanden te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@homefinance.nl. Op het moment dat u via onze website - bijvoorbeeld via een link - in contact komt met een andere instelling, geldt dat wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die instelling.

Externe advertentiebedrijven

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Cookies op HomeFinance.nl

Op HomeFinance.nl maken we gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie- en privacyverklaring.

Overname van gegevens

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is - anders dan uitsluitend voor privégebruik - alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van HomeFinance is verkregen. Uitzondering hierop is de door ons geboden gratis content. Deze mag gratis overgenomen worden, indien aan de daarbij gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.