HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.
Trade Republic 4% spaarrente aanbod met lees meer knop.

disclaimer

Wat mag u van HomeFinance.nl verwachten?

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Finckers BV uit Nijmegen (verder: Finckers). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Finckers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de op deze site vermelde gegevens, berekeningen of prognoses onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekeningen op HomeFinance.nl

De berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden en de daarbij behorende rapportages zijn op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. De berekende waardes en de getrokken conclusies dient u als indicatief te beschouwen. De berekende waardes en getoonde rentepercentages zijn aan wijziging onderhevig. Voor de berekeningen worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Geen vervanging voor persoonlijk advies

De website is puur bedoeld als informatiebron. U dient de informatie op de website niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Indien u op zoek bent naar een persoonlijk op maat gesneden advies, raden wij u aan om contact op te nemen met onze adviseurs of één van onze partners. Indien u op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Niet betrokken bij vervolgstappen van partners

Op de website heeft u de mogelijkheid om naar aanleiding van de geleverde informatie een vervolgstap te ondernemen. U kunt hierbij denken aan het openen van een spaarrekening, het afsluiten van een verzekering, het aanvragen van een adviesgesprek of het opvragen van een offerte. Voor een deel van deze akties geldt dat Finckers hiervoor samenwerkt met partners. Finckers is dan op geen enkele wijze betrokken bij deze vervolgstap. Finckers brengt het contact tot stand, de eventuele vervolgaktie (product afsluiten, afspraak, advies) wordt uitgevoerd door een groot aantal partners. In een aantal gevallen ontvangt Finckers een vergoeding van de partner voor het tot stand brengen van het contact. Finckers aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de diensten van deze partners.

Uw gegevens en privacy

De ingevoerde gegevens bij de berekeningen en aanvragen die op deze website plaatsvinden, zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan Finckers en de aangesloten partners beschikbaar gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U heeft altijd het recht om uw gegevens uit onze databestanden te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via [email protected]. Op het moment dat u via onze website – bijvoorbeeld via een link – in contact komt met een andere instelling, geldt dat wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die instelling.

Externe advertentiebedrijven

Wij maken soms gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Cookies op HomeFinance.nl

Op HomeFinance.nl maken we gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie- en privacyverklaring.

Overname van gegevens

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van Finckers is verkregen.

Nieuwsbrief
Op de hoogte van leningen

je gegevens zijn veilig

Nieuws
Nieuws
Vrijblijvend hypotheek aanvragen