Search
Close this search box.

Maandlasten hypotheek berekenen

Berekening van de bruto en netto hypotheeklasten per maand

Bereken de maandlasten van een hypotheek voordat je een huis gaat zoeken, zodat je weet wat een eigen huis je per maand kost aan hypotheeklasten. Met deze berekening kom je erachter wat de bruto en netto maandlasten zijn, in 2022 en daarna.
Deze berekening is een vereenvoudigde berekening die slechts bedoeld is als indicatie. Aan de berekeningen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekening maandlast hypotheek

Onze maandlasten berekening geeft een indicatie van de kosten van een hypotheek per maand. Deze indicatie hebben we berekend met de gegevens die jij hebt ingevoerd, actuele belastingtarieven en een enkele veronderstelling. Natuurlijk kun je aan de uitkomst van de berekening geen rechten ontlenen. Wil je na deze indicatie een exacte berekening van jouw hypotheeklasten? Maak dan online een afspraak om gratis vrijblijvend te bellen met een hypotheekexpert!

Maandlasten berekenen: hoe werkt dat?

Voor het berekenen van jouw maandlasten hebben we een aantal gegevens van je nodig. Geen zorgen: we slaan die niet op en voor de uitkomst van de berekening hoef je ook geen gegevens bij ons achter te laten. Je kunt de hypotheekberekeningen op HomeFinance.nl volledig anoniem uitvoeren.

De gegevens die we nodig hebben voor de berekening van de maandlasten van een hypotheek:

 • de samenstelling van jouw huishouden
 • jouw leeftijd
 • jouw bruto jaarinkomen en dat van je eventuele partner
 • de WOZ-waarde van de woning
 • de eventuele lasten voor erfpacht (erfpachtcanon)
 • de ingangsdatum van de hypotheek
 • het aantal hypotheekdelen

En dan per hypotheekdeel:

 • het bedrag
 • de vraag of de hypotheekrente voor dit deel aftrekbaar is
 • de looptijd van de hypotheek
 • de hypotheekvorm
 • het rentepercentage

Al deze gegevens hebben we nodig voor het berekenen van jouw bruto en netto maandlast.

Bruto en netto maandlast

Wat betekent dat – netto maandlast? Dat zijn de maandelijkse kosten van jouw hypotheek, rekening houdend met het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek en het “belastingnadeel” van het Eigenwoningforfait. De hypotheeklast zonder bijtellingen en aftrekposten noemen we de bruto maandlast.

Voor het berekenen van de bruto maandlast hebben we voldoende aan de pure hypotheekgegevens:

 • het hypotheekbedrag
 • de looptijd van de hypotheek
 • de hypotheekvorm(en)
 • het rentepercentage
 • de eventuele kosten van erfpacht

De andere gegevens zijn nodig voor het berekenen van het belastingvoordeel door de hypotheekrenteaftrek en het belastingnadeel door het eigenwoningforfait. Dus om van de bruto naar de netto maandlast te komen.

Maandlast hypotheek: rente en aflossing

De maandlast van een hypotheek kan uit verschillende elementen bestaan:

 • hypotheekrente
 • aflossing
 • kapitaalopbouw

Dit bij elkaar opgeteld is de bruto maandlast.

Hypotheekrente

Een hypotheek is een geldlening – met als onderpand een huis. Voor die lening betaal je rente. Elke maand wordt berekend hoeveel rente je moet betalen: een percentage over het nog openstaande hypotheekbedrag. Bij elke aflossing op de hypotheek daalt de openstaande lening, en daarmee ook het rentebedrag in de maandlast.

In de berekening van de maandlasten kun je de rente zelf invullen. Wil je rekenen met de actuele hypotheekrentes, gebruik dan onze hypotheekrente vergelijker.

Aflossing

Niet op elke hypotheek wordt maandelijks afgelost. Er zijn nog heel veel aflossingsvrije hypotheken – daarop wordt helemaal niet afgelost – en hypotheken waarbij kapitaal wordt opgebouwd om het geleende bedrag later mee af te lossen. Bij de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek los je wel elke maand een stukje af. Het bedrag dat je aflost zit verwerkt in de maandlast van je hypotheek.

Kapitaalopbouw

Er lopen nog veel hypotheken waarbij niet per maand wordt afgelost, maar aan het eind van de looptijd in één keer. Om die aflossing te kunnen doen bouw je kapitaal op: in een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek. Vroeger gaven deze hypotheekvormen een extra belastingvoordeel, tegenwoordig niet meer. Sterker nog: je kunt voor nieuwe hypotheken alleen hypotheekrenteaftrek krijgen met een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Bestaande hypotheken met kapitaalopbouw kunnen wel meegenomen worden naar een volgende eigen woning. Bij deze hypotheken is het bedrag dat per maand in de kapitaalopbouw gestort wordt onderdeel van de hypotheeklast. Dit is niet verwerkt in onze maandlasten berekening. Wil je de maandlast berekenen van zo’n hypotheek, dan kies je voor 100% aflossingsvrij en tel je daar de maandelijkse storting in het kapitaal bij op.

Details bij berekenen maandlast hypotheek

Toch zijn er situaties waarbij er nog meer zaken een rol spelen. Daarom hebben we deze maandlastenberekening rekening gehouden met één van de volgende zaken:

 • het gaat om een woning met erfpacht,
 • er zit een consumptief deel in de hypotheek.

Erfpacht

Heb je geen idee wat erfpacht is? Dan heb je vast geen huis op erfpachtgrond… Erfpacht betekent dat de grond waar het huis op staat niet van jou is. Die huur je in feite. Daarvoor betaal je elk jaar een bedrag: de huur heet dan ‘erfpachtcanon’. Het kan ook zo zijn dat de erfpachtcanon voor een x-aantal jaren is afgekocht, dan betaal je dus een hele tijd niets per jaar.

Betaal je voor erfpacht – dan is ook dat een aftrekpost die jouw belastbaar inkomen verlaagt. Op die manier kan erfpacht jouw hypotheekrenteaftrek en daarmee de netto maandlast beïnvloeden.

Niet-aftrekbaar deel van de hypotheek

Veel mensen gaan er vanuit dat de hypotheekrente die ze (gaan) betalen altijd volledig aftrekbaar is. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. De rente is alleen fiscaal aftrekbaar als je het geleende geld helemaal hebt gebruikt voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van het huis.

Gaat een deel van de hypotheek naar een andere uitgave, dan is voor dat deel de hypotheekrente niet aftrekbaar. Dat hoeft niet per se te gaan om een aankoop… ook als je bijvoorbeeld de boeterente bij oversluiten meeneemt in het hypotheekbedrag is dat een niet-aftrekbaar deel in je nieuwe hypotheek.

Het ontbreken van de hypotheekrenteaftrek over dat deel van de lening zorgt ervoor dat de netto maandlasten van de hypotheek hoger uitpakken. Door het niet-aftrekbare deel van de hypotheek mee te nemen in de berekening krijg je dus een betere indicatie van de werkelijke netto hypotheeklast.

Stappenplan hypotheek maandlasten berekenen

Het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek gaat via de volgende stappen:

1. Berekenen bruto lasten

De bruto lasten van een hypotheek bestaan uit rente en aflossing, eventueel bij oudere hypotheekvormen een bedrag voor kapitaalopbouw. De samenstelling van dit bedrag verschilt per hypotheekvorm. Neem voor de berekening het jaarbedrag!

2. Berekenen inkomen

De hoogte van het inkomen bepaalt het percentage voor de hypotheekrenteaftrek.

3. Verrekenen alimentatie of erfpacht

Zowel partneralimentatie als erfpacht kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de hypotheekrenteaftrek.

4. Berekenen belastbaar inkomen

Met de uitkomsten uit de berekeningen van stap 2 en 3 wordt het belastbare inkomen berekend.

5. Berekenen eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar van een koopwoning bij het inkomen moet optellen als een soort vergoeding voor het woongenot van die eigen woning. Deze bijtelling verlaagt de hypotheekrenteaftrek.

6. Berekenen aftrekbare rente en kosten

Vaak is alle betaalde hypotheekrente aftrekbaar: als de hypotheek aan alle voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek voldoet. Is een deel van de hypotheek gebruikt is voor iets anders dan de eigen woning? Dan is de rente over dat deel niet aftrekbaar.

7. Berekenen “Inkomsten uit eigen woning”

De inkomsten uit eigen woning is de uitkomst van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare rente en kosten (stap 5 -/- stap 6). Dat komt meestal neer op een negatief bedrag, een aftrekpost (de “hypotheekrenteaftrek”).

8. Berekenen belastingteruggave

De hoogte van deze teruggave is afhankelijk van de uitkomst van de stappen 4 en 7.

9. Berekenen netto maandlasten

De netto maandlasten bereken je door de belastingteruggave uit stap 7 af te trekken van de bruto jaarlasten van de hypotheek uit stap 1 – en dit jaarbedrag vervolgens door 12 te delen.

Gelukkig hoef je deze berekening niet handmatig te doen: er zijn allerlei tools om je daarbij te helpen. Zoals de maandlasten berekening op deze pagina.

Bijkomende kosten hypotheek

Naast de pure hypotheeklasten kunnen er nog meer kosten komen kijken bij een hypotheek. Houd hier rekening mee als je gaat bepalen wat de hypotheek je per maand gaat kosten:

 • woonlastenverzekering
 • overlijdensrisicoverzekering

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering of woonlastenbescherming vangt een terugval in jouw inkomen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid op. Zo’n terugval kan ervoor zorgen dat jij problemen krijgt bij het betalen van jouw hypotheeklasten. Deze verzekering keert dan een bedrag per maand uit om die problemen te voorkomen.

Overlijdensrisicoverzekering

Als je met z’n tweeën in een huis woont is het belangrijk om erover na te denken wat er gebeurt als één van beiden komt te overlijden. Dan wil de achterblijvende partner waarschijnlijk in de woning blijven – maar dat moet financieel wel kunnen. Of dat lukt is afhankelijk van het inkomen dat hij of zij dan heeft. Dat moet voldoende zijn om de maandlast van de hypotheek te blijven betalen. Heb je daar twijfels over? Regel dan een voorziening: ofwel een extra inkomen, ofwel een eenmalig bedrag om de hypotheek ineens (voor een groot deel) mee af te lossen. Dat laatste doe je met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Bijkomende kosten eigen woning

Naast de hypotheeklast moet je bij een eigen woning ook rekening houden met andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opstalverzekering
 • gemeentelijke lasten
 • reserveren voor onderhoud van de woning

Opstalverzekering

Als woningbezitter moet je ervoor zorgen dat je huis verzekerd is tegen brand en andere schade. Dat noemen we de opstalverzekering. Dat is iets anders dan de inboedelverzekering: daarmee verzeker je alles wat in je huis staat – met de opstalverzekering verzeker je het huis zelf. In de voorwaarden van je hypotheek staat ook altijd de verplichting om je woning te verzekeren.

Gemeentelijke lasten

De woningeigenaar betaalt meer aan de gemeentelijke heffingen en belastingen dan een huurder. Je krijgt rekeningen voor:

 • onroerende zaakbelasting (OZB)
 • rioolheffing
 • waterschapsbelasting
 • afvalstoffenheffing

Dit kan qua totaalbedrag aardig in de papieren lopen. Houd rekening met deze kosten!

Reserveren voor onderhoud

Je eigen woning heeft ook onderhoud nodig. Dat kan om van alles gaan. Denk aan doorlopend onderhoud (schilderen), groot onderhoud (vervangen van kozijnen, dakgoten of CV-ketel), achterstallig onderhoud en eventuele verbeteringen die je wilt aanbrengen aan de woning (nieuwe keuken, uitbouw, dakkapel). Een algemene richtlijn voor onderhoudskosten is 1% van de waarde van de woning per jaar. Zorg dat je dit reserveert – op een spaarrekening zet – zodat het geld klaarstaat als je kosten voor onderhoud moet maken.

Het maandelijkse bedrag dat je moet betalen voor een hypotheek noemen we jouw (hypotheek) maandlast. Dat bedrag kan bestaan uit:

 • hypotheekrente
 • aflossing
 • kapitaalopbouw

Hypotheekrente zul je altijd betalen, of er ook een bedrag bij komt voor aflossing en/of kapitaalopbouw is afhankelijk van de aflosvorm van jouw hypotheek. Deze elementen bij elkaar opgeteld vormen jouw bruto maandlast. Door het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek hier vanaf te halen kom je op de netto maandlast. Voor de meestgekozen hypotheekvormen van dit moment kun je dit bedrag op HomeFinance.nl eenvoudig online berekenen.

Houd er wel rekening mee dat dit niet alle lasten zijn waar je als huizenbezitter mee te maken krijgt. Bij een hypotheek hoort meestal ook een overlijdensrisicoverzekering en soms een woonlastenverzekering. Bovendien moet het huis verzekerd worden met een opstalverzekering. De premies van deze verzekeringen horen ook bij jouw maandelijkse uitgaven voor de eigen woning.

Tot slot is het verstandig om rekening te houden met andere bijkomende kosten, zoals de gemeentelijke lasten die je moet betalen als woningeigenaar – en sparen voor het onderhoud dat nodig is voor jouw huis.

Op deze pagina kun je zowel de bruto als netto hypotheeklasten berekenen. De bruto maandlast bestaat uit de bedragen die je elke maand betaalt aan de hypotheekverstrekker voor de rente, aflossing en eventueel de kapitaalopbouw.

Bij de netto maandlast wordt rekening gehouden met de fiscale effecten van de hypotheek: het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van het eigenwoningforfait. Wat je uiteindelijk echt kwijt bent voor je hypotheek is de netto maandlast.

Nee, meestal is de maandlast van een hypotheek meer dan alleen de hypotheekrente. Alleen bij een volledig aflossingsvrije hypotheek bestaat de maandlast enkel uit rente. Bij andere hypotheekvormen komt daar een bedrag bij voor het aflossen van het bedrag dat je geleend hebt. Dat kan gaan om een werkelijke aflossing per maand, of om het opbouwen van kapitaal om later de hypotheek mee af te lossen.

Met alleen rente en aflossing ben je er ook nog niet qua lasten voor je eigen huis. Er komen nog kosten bij voor verzekeringen (opstalverzekering, overlijdensrisicoverzekering, woonlastenverzekering), gemeentelijke lasten en reservering voor onderhoud.

Je kunt op HomeFinance.nl de maandlast van een hypotheek uitrekenen met elke rente die je wilt. Om een realistisch beeld te krijgen van de maandlasten waarmee je rekening moet houden is het belangrijk om die rente niet te laag te stellen. Blijkt het rentepercentage voor jouw hypotheek uiteindelijk hoger, dan kan dat flink tegenvallen bij het zien van het bedrag dat van je rekening wordt afgeschreven.

Bij de berekening van jouw maandlast op deze pagina vullen wij standaard een percentage in op basis van de actuele hypotheekrente. Dat is de laagste rente op dit moment bij de gekozen hypotheekvorm met een rentevast periode van 10 jaar. Deze berekening geeft een beeld van wat er kan. Besef wel dat de werkelijke hypotheekrente voor jou hoger kan uitpakken en daarmee jouw maandlast ook.

Bij het afsluiten van een hypotheek vind je het vooral interessant wat de maandlast gaat worden, dat is logisch. Het gaat er immers om dat je die maandlast goed kunt betalen van je inkomen en ook geld overhoudt om leuke dingen mee te doen.

Toch is het óók interessant om te kijken naar het totale bedrag dat je voor je hypotheek betaalt, berekend over de hele looptijd. Dan weet je pas echt wat je voor je woning betaalt!

Bij de uitkomst van onze berekening van de maandlasten voor een hypotheek laten we – bij de ‘uitgebreide details’ – ook zien hoe de bedragen veranderen tijdens de looptijd. Hoe de schuld wordt afgebouwd en hoe het fiscale voordeel verloopt.

Helemaal onderaan worden de bedragen opgeteld en kun je zien hoeveel je in totaal aan je hypotheek hebt betaald, tegen de tijd dat die volledig is afgelost. Natuurlijk het oorspronkelijke hypotheekbedrag – dat heb je terugbetaald – plus het totale bedrag dat je in die jaren aan rente betaalt.

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek