English version - international interest rates

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is het belastingvoordeel dat u krijgt als u een eigen woning met een hypotheek bezit. Formeel heet de aftrekpost voor de inkomstenbelasting 'rente en kosten voor de eigenwoningschuld'. Het woord hypotheek ziet u hier niet terug, en dat klopt: ook voor andere schulden geldt de aftrek, als het geleende geld maar gebruikt is voor de eigenwoning. Toch noemen we het de hypotheekrenteaftrek – verreweg de meeste eigenwoningschulden zijn immers hypotheken.

Actuele hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrenteaftrek: veel veranderingen

Het is al erg lang geleden dat de hypotheekrenteaftrek werd ingevoerd - de eerste vorm al in 1893! Vroeger waren de regels en mogelijkheden erg ruim. In de loop der jaren zijn er regelmatig aanpassingen doorgevoerd. Zo kwam in 2001 de regel dat er nog maximaal 30 jaar aftrek is. In 2013 werden de regels voor de hypotheekrenteaftrek flink veranderd: voor nieuwe hypotheken geldt sindsdien de verplichting om tijdens de looptijd op de hypotheek af te lossen. Daarmee is het afsluiten van nieuwe aflossingsvrije hypotheken en hypotheken waarbij aan het eind van de looptijd ineens wordt afgelost verleden tijd.

Hoe werkt de hypotheekrentaftrek?

Het belastingvoordeel draait om de rente en kosten die u betaalt voor het financieren van uw eigen huis. Niet alleen de hypotheekrente is dus aftrekbaar, ook de kosten die u maakt voor het afsluiten van de hypotheek. Het is een aftrekpost: u kunt het bedrag aftrekken van uw inkomen, waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Echter: niet het hele bedrag aan rente en kosten is de aftrekpost. Er wordt eerst een bedrag bij uw inkomen opgeteld omdat u een eigen woning bezit: het eigenwoningforfait. Daarvan worden de rente en kosten afgetrokken – het resultaat is de aftrekpost die we hypotheekrenteaftrek noemen.

Die aftrekpost kunt u bij uw belastingaangifte opvoeren in box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning), waarna u een fors bedrag in één keer terugkrijgt van de Belastingdienst. U kunt er ook voor kiezen om maandelijks een bedrag van de fiscus te ontvangen via de Voorlopige teruggave.

Regels en voorwaarden

In het kort zijn de regels en voorwaarden om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek:

  • alleen rente en kosten over leningen die gebruikt zijn voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning (uw hoofdverblijf) vallen eronder
  • sinds 2001 is de rente nog maximaal 30 jaar aftrekbaar
  • sinds 2013 moet op nieuwe hypotheken in die 30 jaar ieder jaar echt afgelost worden, waardoor alleen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek nog in aanmerking komen voor nieuwe of verhoogde hypotheekbedragen
  • als u een eigen huis met winst verkoopt moet u de verkoopwinst in uw nieuwe eigen woning steken - dit is de bijleenregeling

Voordeel van de hypotheekrenteaftrek

Het voordeel dat u heeft van de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Door de aftrekpost wordt uw inkomen verlaagd – het voordeel wordt dus bepaald door het percentage inkomstenbelasting dat u over de top van uw inkomen betaalt. Wie een hoog inkomen heeft profiteert daardoor meer van de hypotheekrenteaftrek dan iemand met een lager inkomen. Dit wordt echter gelijkgetrokken: het maximale percentage waartegen voor de aftrek wordt afgebouwd tot uiteindelijk het basistarief (de laagste belastingschijf) is bereikt.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes