Vragen? Bel ons: 088-22 77 311
datum: 14-06-2013

Vraag:

Hoe wordt het rentetarief van een lening bepaald?

Antwoord HomeFinance:

De rente die u betaalt voor een lening is allereerst afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld (dus de inkoopprijs voor de kredietverstrekker). Hoe hoger deze marktrente, des te hoger de rente op de lening. Naast de marktrente is er echter nog een flink aantal factoren die de hoogte van de rente kunnen bepalen. Wij hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet:
  • hoogte van de lening: bij de meeste leningen geldt dat het rentetarief lager wordt bij een hoger leenbedrag.
  • onderpand: op het moment dat er sprake is van een onderpand (bijv. een huis) geldt vaak een veel lager tarief dan bij een blanco krediet. Een hypotheek is daarom veel goedkoper dan bijvoorbeeld een blanco persoonlijke lening.
  • persoonlijk risicoprofiel: op het moment dat u een lening aanvraagt, wordt er door de kredietverstrekker per aanvrager een risicoprofiel gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar allerlei zaken, zoals uw leeftijd, inkomenssituatie, kredietverleden, uitstaande kredieten, etc. Op basis van statistische gegevens bepaalt de kredietverstrekker dan zijn risico. Dat houdt in de statistische kans dat u uw lening en/of de rente niet terug zult gaan bedragen. Hierbij geldt: hoe lager het risico, des te lager het rentetarief.
  • aanvullende verzekeringen: aan sommige leningen zitten verzekeringen gekoppeld. Zo kent een aantal leningen de constructie dat de lening vervalt indien de kredietnemer (degene die het geld geleend heeft) tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden. Aan de lening zit dan dus een overlijdensrisicoverzekering vast. Hiervoor betaalt u geen losse overlijdensrisicopremie. Uiteraard betaalt u voor een dergelijke verzekering echter wel vaak een iets hogere rente.
Uit bovenstaande factoren blijkt dat niet iedereen voor hetzelfde rentepercentage in aanmerking komt! Sterker nog: tussen het laagste tarief dat geboden wordt en het hoogste tarief kan bijna 10% verschil zitten! Bovendien geldt dat kredietverstrekkers verschillend om kunnen gaan met bovenstaande variabelen. Voordat u een lening afsluit doet u er dan ook heel verstandig aan om een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders en heel goed naar de voorwaarden van de verschillende leningen te kijken.

Voor een overzicht van alle lening veelgestelde vragen, klik hier.
Voor een overzicht van de actuele rente op een groot aantal leningen, klik hier.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.