A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
BELASTINGEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
De Zorgpremies voor 2015 zijn bekend!
Wilt uw weten wat u kunt besparen? Klik hier voor een volledig overzicht.
Informatie belastingenInkomstenbelasting box 3 

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Wat valt er binnen box 3?

In box 3 worden de inkomens uit sparen en beleggen belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken. De belangrijkste posten hebben we hieronder voor u op een rij gezet:

bij elkaar optellen de waarde van uw bezittingen:

  • beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels;
  • onroerende zaken, exclusief uw eigen woning;
  • rechten op onroerende zaken (bijv. vruchtgebruik;)
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1.

daarvan aftrekken uw schulden:

Het gaat specifiek om consumptieve schulden. Schulden ivm eigen woning of aanmerkelijk belang kunnen niet meegenomen worden. Hierbij geldt verder dat schulden alleen in aanmerking genomen worden voor zover de gezamenlijke waarde van de schulden meer bedraagt dan 2.900 euro per persoon (2014, voor de voorgaande jaren geldt dezelfde waarde). Dit wordt ook wel de schuldendrempel genoemd.

U dient op 1 januari het saldo van uw bezittingen en schulden te bepalen. In het verleden diende u hetzelfde te doen op 31 december van hetzelfde jaar en werd het gemiddelde genomen, maar vanaf 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag nog maar ťťn peildatum. Over het saldo bent u inkomstenbelasting verschuldigd (excl. heffingvrije bedragen, zie onder). Hieronder ziet u welk belastingtarief u dient te betalen.

Actuele belastingtarieven box 3

Over het belastbaar inkomen in box 3 dient u 1,2% inkomstenbelasting te betalen. Dit percentage is niet willekeurig gekozen. De belastingdienst gaat er van uit dat u minimaal 4% rendement zult maken over uw bezittingen (het werkelijke rendement is niet relevant). Van deze 4% vraagt de belastingdienst 30% vermogensbelasting. 30% van 4% is 1,2%.

Heffingvrij vermogen in box 3

Per belastingplichtige geldt in box 3 een heffingvrij vermogen. In 2014 is dit - net als in de afgelopen jaren - 21.139 euro. Dit houdt in dat u pas belasting gaat betalen als uw belastbaar inkomen in box 3 boven dit bedrag uitkomt.

Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hadden in het verleden recht op een extra heffingvrij vermogen (in 2011 was dat 2.779 euro / in 2010 2.762 euro) per kind (per ouderlijk stel). Deze mogelijkheid is per 2012 afgeschaft.

Klik hier voor meer informatie over het boxenstelsel.
Klik hier voor meer informatie over box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
Klik hier voor meer informatie over box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Hoogste spaarrente
sparen zonder voorwaarden
Argenta1,65%
Knab1,65%
ICBC1,63%
LeasePlan Bank1,61%
Nationale Ned.1,6%
MoneYou1,5%
Volledig overzicht spaarrekeningen
Basispremie zorg 2015
eigen risico van € 375,-
ZEKUR (jongeren)€ 82,50
Bewuzt€ 85,00
Univé€ 85,00
ZieZo€ 89,75
Ditzo€ 89,95
Zilveren Kruis Achmea€ 89,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen