A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
BELASTINGEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie belastingenInkomstenbelasting box 3 

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Wat valt er binnen box 3?

In box 3 worden de inkomens uit sparen en beleggen belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken. De belangrijkste posten hebben we hieronder voor u op een rij gezet:

bij elkaar optellen de waarde van uw bezittingen:

  • beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels;
  • onroerende zaken, exclusief uw eigen woning;
  • rechten op onroerende zaken (bijv. vruchtgebruik;)
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1.

daarvan aftrekken uw schulden:

Het gaat specifiek om consumptieve schulden. Schulden ivm eigen woning of aanmerkelijk belang kunnen niet meegenomen worden. Hierbij geldt verder dat schulden alleen in aanmerking genomen worden voor zover de gezamenlijke waarde van de schulden meer bedraagt dan 3.000 per persoon (in 2015 gold eveneens een bedrag van 3.000 euro). Dit wordt ook wel de schuldendrempel genoemd.

U dient op 1 januari het saldo van uw bezittingen en schulden te bepalen. In het verleden diende u hetzelfde te doen op 31 december van hetzelfde jaar en werd het gemiddelde genomen, maar vanaf 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag nog maar ťťn peildatum. Over het saldo bent u inkomstenbelasting verschuldigd (excl. heffingvrije bedragen, zie onder). Hieronder ziet u welk belastingtarief u dient te betalen.

Actuele belastingtarieven box 3

Over het belastbaar inkomen in box 3 dient u 1,2% inkomstenbelasting te betalen. Dit percentage is niet willekeurig gekozen. De belastingdienst gaat er van uit dat u minimaal 4% rendement zult maken over uw bezittingen (het werkelijke rendement is niet relevant). Van deze 4% vraagt de belastingdienst 30% vermogensbelasting. 30% van 4% is 1,2%.

Heffingvrij vermogen in box 3

Per belastingplichtige geldt in box 3 een heffingvrij vermogen. In 2016 is dit 24.437 euro (in 2015: 21.330 euro). Dit houdt in dat u pas belasting gaat betalen als uw belastbaar inkomen in box 3 boven dit bedrag uitkomt.

Extra vrijstelling voor groene beleggingen

Naast het heffingsvrije vermogen geldt per belastingplichtige in box 3 een extra vrijstelling voor groene beleggingen. In 2016 is deze extra vrijstelling 57.213 euro per fiscale partner (in 2015: 56.928 euro). Naast deze extra vrijstelling geldt voor groene beleggingen ook een extra heffingskorting. Groene beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groene fondsen. Deze fondsen investeren in projecten die van belang zijn voor het milieu.

Klik hier voor meer informatie over het boxenstelsel.
Klik hier voor meer informatie over box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
Klik hier voor meer informatie over box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarING0,99 %
5 jaarHypotrust1,42 %
10 jaarMoneYou1,58 %
15 jaarRegioBank1,84 %
20 jaarLloyds Bank2,15 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 28-9-2016)

5.000Findio6,10 %
10.000Findio5,10 %
15.000Freo4,40 %
25.000Freo4,20 %
50.000Freo4,20 %
Volledig overzicht persoonlijke lening