A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
BELASTINGEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie belastingenInkomstenbelasting box 3 

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Wat valt er binnen box 3?

In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Het vermogen waarover u belasting moet betalen wordt bepaald door de uw schulden af te trekken van de totale waarde van uw bezittingen.
Dat werkt als volgt: bezittingen minus schulden.

Bezittingen

Voor het berekenen van uw vermogen begint u met het optellen van de waarde van uw bezittingen, zoals:

  • spaargeld;
  • beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels;
  • onroerende zaken, exclusief uw eigen woning;
  • rechten op onroerende zaken (bijv. vruchtgebruik;)
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1.

Schulden

Vervolgens telt u uw openstaande schulden bij elkaar op. Het gaat hier om consumptieve schulden zoals een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een creditcardschuld. Schulden voor de eigen woning (zoals uw hypotheek) horen in box 1 en worden hier dus niet van uw vermogen afgehaald.

Schulden mag u allťťn verrekenen voor zover het totaalbedrag ervan meer bedraagt dan € 3.000 per persoon (in 2015 gold eveneens een bedrag van € 3.000 ). Dit wordt ook wel de schuldendrempel of doelmatigheidsdrempel genoemd.

Vermogen

Bezittingen minus schulden Ė dat is uw vermogen. Voor de fiscus bepaalt u het saldo van uw bezittingen en schulden per 1 januari van het belastingjaar waarover u aangifte doet. In het verleden werd het gemiddelde genomen van het vermogen per 1 januari en 31 december, maar vanaf 2011 geldt voor de vaststelling van uw vermogen nog maar ťťn peildatum. Van dit vermogen wordt eerst het heffingsvrije vermogen eerst afgehaald (zie onder). Over het bedrag dat dan overblijft betaalt u inkomstenbelasting. Hieronder ziet u welk belastingtarief er geldt.

Actuele belastingtarieven box 3

Over uw vermogen in box 3 betaalt u in 2016 1,2% inkomstenbelasting. Dit percentage is niet willekeurig gekozen. De belastingdienst gaat er van uit dat u minimaal 4% rendement zult maken over uw bezittingen (het werkelijke rendement is niet relevant). Over deze 4% heft de belastingdienst 30% inkomstenbelasting. Zo komt u uit op 1,2% vermogensrendementsheffing: 30% van 4% is 1,2%.

Heffingvrij vermogen in box 3

Per belastingplichtige geldt in box 3 een vrijstelling. Dit noemen we het heffingsvrije vermogen. In 2016 is dit een bedrag van € 24.437 (in 2015: € 21.330). Deze vrijstelling houdt in dat u pas belasting gaat betalen als uw vermogen in box 3 boven dit bedrag uitkomt.

Extra vrijstelling voor groene beleggingen

Naast het heffingsvrije vermogen geldt per belastingplichtige in box 3 een extra vrijstelling voor groene beleggingen. In 2016 is deze extra vrijstelling € 57.213 per fiscale partner (in 2015: € 56.928). Bovendien krijgt u voor groene beleggingen een extra heffingskorting.

Groene beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groene fondsen. Deze fondsen investeren in projecten die van belang zijn voor het milieu.

Klik hier voor meer informatie over het boxenstelsel.
Klik hier voor meer informatie over box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
Klik hier voor meer informatie over box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarbijBouwe1,28 %
5 jaarbijBouwe1,44 %
10 jaarING1,64 %
15 jaarLloyds Bank2,05 %
20 jaarbijBouwe2,24 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 8-12-2016)

5.000Findio6,10 %
10.000Findio5,10 %
15.000Freo4,40 %
25.000Freo4,20 %
50.000Freo4,20 %
Volledig overzicht persoonlijke lening