Search
Close this search box.

In 2024 zal de huizenmarkt flink veranderen. De huizenprijzen zullen naar verwachting met 4% stijgen. Dit is meer dan de eerder voorspelde 2.5%.

Er zijn verschillende redenen voor deze groei. Ook de rente op 10-jarige staatsobligaties wordt hoger geschat, namelijk 2.40%.

De hypotheekrente voor langlopende leningen is echter gezakt met 0.5% sinds oktober. Daarnaast voorziet men een toename van het aantal woningverkopen met 0.5%. Vroeger dacht men dat dit juist zou dalen met 2.5%.

Belangrijkste punten

 • Stijging van de huizenprijzen met 4% in 2024.
 • Rente op 10-jarige staatsobligaties naar verwachting 2.40% tegen einde 2024.
 • Gemiddelde hypotheekrente gedaald met 0.5% vergeleken met oktober vorig jaar.
 • Verwachting van een stijging in woningverkopen met 0.5% voor 2024.
 • Nieuwbouwwoningen blijven onder het regeringsdoel van 100,000 per jaar.

Wat zijn de voorspellingen voor de huizenprijzen in 2024?

Rabobank-economen zeggen dat de huizenprijzen in 2024 met gemiddeld 4,5% zullen stijgen. Deze stijging gaat naar verwachting door in 2025. ING Research voorziet ook een toename, gedreven door hogere lonen en weinig huizen op de markt. Zij baseren dit op maatregelen en aanpassingen in het overheidsbeleid.

Starters krijgen meer ruimte door de hogere woningwaardegrens van € 440.000 naar € 510.000 in 2024. De NHG-grens stijgt naar € 435.000, met nog een extra boost voor energiebesparende aanpassingen. Dit maakt lenen makkelijker, vooral voor energiezuinige huizen, en dit helpt mee aan de stijging van de prijzen.

Makelaars zien dat de lage rente veel vraag naar huizen heeft gestimuleerd. Dit maakt de huizenmarkt zeer concurrerend voor kopers.

InstellingVerwachting Stijging Huizenprijzen 2024
Rabobank-economen6,2%
ING Research5%-8%

Vanaf 1 januari 2024 is de schenkingsvrijstelling voor woningen helemaal afgeschaft. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt nu een eenmalige vrijstelling van € 31.813. Deze verandering kan invloed hebben op de prijzen, omdat het minder makkelijk wordt grote giften te gebruiken voor het kopen van een huis.

Er is ook een ambitieus plan om tot 2030 bijna een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Hiervan zullen er twee derde betaalbaar moeten zijn. De grens voor wat betaalbaar is, gaat in 2024 omhoog naar € 390.000 door stijgingen in de consumentenprijsindex. Ondanks deze acties, blijft de verwachting dat de huizenmarkt in 2024 competitief zal zijn.

Twee handen houden geïllustreerde huizen vast.

Wat zijn de belangrijkste factoren die de huizenprijzen in 2024 beïnvloeden?

In 2024 zullen meerdere dingen de huizenprijzen beïnvloeden. Denk aan de renteverlaging huizenprijzen als een belangrijke. Als de hypotheekrente daalt, kopen mensen makkelijker een huis. Hierdoor stijgen de prijzen. Het lijkt erop dat huizen in januari 2024 gemiddeld €433,000 zullen kosten. Dit is meer dan het jaar ervoor.

De vraag en het aanbod van huizen zijn ook essentieel. Als er meer vraag is dan aanbod, stijgen de prijzen. In 2024 hebben we waarschijnlijk te weinig huizen: ongeveer 317,000 zullen er tekort zijn. Dit gebrek samen met hogere inkomens en makkelijker lenen, kan de huizenmarkt duwen. En zo gaan de prijzen omhoog.

 • In 2022 werden 193,000 woningen verkocht, met een verwachte daling naar ongeveer 183,000-185,000 in 2023.
 • Verwacht wordt dat de transacties in 2024 verder zullen dalen tot onder de 180,000.
 • ABN Amro voorspelt een daling in woningtransacties naar ongeveer 180,000, terwijl ING Bank een stijging van 5% verwacht, tot 195,000 transacties in 2024.
 • Huizenprijzen zullen naar verwachten met 7%-10% toenemen in 2024, een substantiële groei ten opzichte van de grote banken die een stijging van 2.5%-4.5% projecteren.

Regels over hypotheken en hoeveel je mag lenen, zijn ook belangrijk. Sommige regels zijn goed voor bijvoorbeeld groene huizen of alleenstaanden. Dit kan helpen bij het verhogen van de prijzen. Omdat steeds meer mensen alleen wonen, is er meer vraag naar bijvoorbeeld kleine appartementen.

Steeds meer jonge mensen, vooral onder de 35, vragen een hypotheek aan. Dit was 37% eind 2023. Bij mensen van 45 jaar en ouder daalde dit aandeel in dezelfde periode van 49% naar 37%.

Hieronder volgt een tabel die de verwachte prijsveranderingen en transacties illustreert:

JaarVerkochte WoningenVerandering Prijzen (%)Gemiddelde Prijs (€)
2022193,0005%432,000
2023183,000-185,000-3%416,600
2024Onder 180,0007%-10%433,000

Alle eerder genoemde factoren huizenprijzen 2024 komen samen en vormen de huizenmarkt. De relatie tussen hypotheekrentes, hoeveel je kunt lenen, vraag en aanbod, en patronen in wie welke huizen koopt, is complex. Dit alles beïnvloedt de prijzen in 2024.

Hoe zal de hypotheekrente zich ontwikkelen in 2024 en wat is de impact op de huizenmarkt?

De verwachting voor de hypotheekrente in 2024 is nog onzeker. In 2023 waren de 10-jarige vaste tarieven met NHG tussen 3,99% en 4,53%. Voor 2024 zijn drie scenario’s voorspeld:

 • Scenario 1: In dit scenario daalt de hypotheekrente naar 3,5% tot 4%. Dit is 55% waarschijnlijk.
 • Scenario 2: Hier zou de rente richting 3% kunnen gaan, met een kans van 30%.
 • Scenario 3: De rente zou hoger kunnen uitvallen, tussen 4% en 5%, wat 15% kans heeft.

Van 2025 tot 2028 voorziet men gemiddelde rentes tussen 3% en 3,5%. Significant lagere rentes van 1% tot 2% worden niet verwacht.

Een oplopende leenruimte door lagere tarieven, kan de woningmarkt sterk beïnvloeden.

Een verandering in de hypotheekrente kan veel invloed hebben op de huizenmarkt. Als de rente daalt, kunnen mensen meer lenen en willen ze eerder een huis kopen. Dit kan de huizenprijzen laten stijgen. Deskundigen voorspellen prijsstijgingen van 2,5% tot 10% in 2024, afhankelijk van verschillende factoren.

De verwachtingen voor 2024 zijn als volgt:

ScenarioGemiddelde HypotheekrenteKans
Scenario 13,5% – 4%55%
Scenario 2Richting 3%30%
Scenario 34% – 5%15%

De hypotheekrente heeft een groot effect op de woningmarkt. Starters zien hun kansen groeien door nieuwe leennormen en stijgende lonen. Verlagen lagere rentes de maandelijkse kosten, dan verhoogt de vraag naar huizen. Hierdoor zouden de huizenprijzen kunnen stijgen in 2024.

Hoe beïnvloedt de huidige economische situatie de huizenmarkt in 2024?

De sterke invloed van economische factoren zal duidelijk zijn op de huizenmarkt van 2024. Denk aan rentestanden, werkgelegenheid en inflatie. Momenteel stijgen de huizenprijzen wereldwijd door de grote vraag en het tekort aan huizen. Dit zorgt voor oververhitte markten en hoge prijzen.

Experts voorspellen een afnemende groei van de huizenprijzen door stijgende rentes en overheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn er om oververhitting van de markt te voorkomen. Een gevolg kan zijn dat de groei van huizenprijzen afzwakt of dat de prijzen zelfs stabiel blijven.

Andere beleidsveranderingen zoals een verhoging van de maximale hypotheek en de focus op energielabels hebben ook effect. Energiezuinige huizen trekken meer mensen aan door de betere financieringsmogelijkheden. Dit kan een positieve invloed hebben op de economie en de huizenmarkt.

Belangrijk is om de woningmarkt goed in de gaten te houden en advies van experts in te winnen. Zo kunnen toekomstige kopers en investeerders slimme keuzes maken in deze veranderlijke markt.

Wat zijn de regionale verschillen in huizenprijsverwachtingen voor 2024?

De regionale verschillen in huizenprijsverwachtingen voor 2024 kunnen sterk variëren afhankelijk van diverse factoren zoals economische groei, bevolkingsgroei, beschikbaarheid van woningen en lokale beleidsmaatregelen. Hieronder een overzicht van de verwachtingen voor enkele belangrijke regio’s in Nederland:

Randstad

 • Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag:
  • Verwachting: Huizenprijzen blijven hoog met een gematigde stijging van 2-4%.
  • Reden: Blijvende vraag naar woningen, beperkte nieuwbouwprojecten, en economische activiteiten die zich concentreren in deze stedelijke gebieden.

Noord-Holland

 • Overig Noord-Holland (buiten Amsterdam):
  • Verwachting: Gematigde prijsstijging van 3-5%.
  • Reden: Toename van mensen die naar omliggende gebieden verhuizen vanwege de hoge prijzen in Amsterdam.

Zuid-Holland

 • Steden zoals Leiden en Delft:
  • Verwachting: Stijging van 3-4% in huizenprijzen.
  • Reden: Goede bereikbaarheid en populariteit onder studenten en jonge professionals.

Noord-Brabant

 • Steden zoals Eindhoven en Tilburg:
  • Verwachting: Sterkere prijsstijging van 4-6%.
  • Reden: Economische groei en toenemende populariteit van deze steden als technologie- en innovatiesectoren.

Gelderland

 • Steden zoals Arnhem en Nijmegen:
  • Verwachting: Stijging van 3-5%.
  • Reden: Aantrekkelijke woonomgeving en betere betaalbaarheid vergeleken met de Randstad.

Overijssel

 • Steden zoals Zwolle en Enschede:
  • Verwachting: Stijging van 2-4%.
  • Reden: Groeiende lokale economieën en aantrekkingskracht als betaalbare alternatieven voor de Randstad.

Limburg

 • Steden zoals Maastricht:
  • Verwachting: Lichte stijging van 1-3%.
  • Reden: Stabiele vraag en verbeterde infrastructuur, maar minder economische dynamiek vergeleken met de Randstad.

Groningen, Friesland, en Drenthe

 • Algemeen voor de drie noordelijke provincies:
  • Verwachting: Gematigde stijging van 1-3%.
  • Reden: Lagere bevolkingsdichtheid en minder druk op de woningmarkt, hoewel specifieke hotspots zoals Groningen stad mogelijk sterkere stijgingen zien.

Zeeland

 • Verwachting: Stijging van 2-4%.
  • Reden: Aantrekkelijke omgeving voor zowel lokale bewoners als mensen die verhuizen uit de Randstad voor een rustigere woonomgeving.

Flevoland

 • Steden zoals Almere en Lelystad:
  • Verwachting: Stijging van 3-5%.
  • Reden: Nieuwe bouwprojecten en de nabijheid tot de Randstad maken deze gebieden aantrekkelijk voor woonforensen.

Wat zijn de risico’s en kansen voor starters op de woningmarkt in 2024?

In 2024 zien huizenkopers veel kansen en uitdagingen. Een grote kans is de verhoging van de belastingvrijstelling naar €510.000. Dit geeft hen meer ruimte zonder extra kosten een huis te kopen. Ook verwacht men dat nieuwe normen en minder hoge prijzen bij overbiedingen helpen.

Toch zijn er ook risico’s voor huizenkopers. De hoge vraag naar woningen kan de prijzen verder laten stijgen. Hierdoor wordt het moeilijker om iets betaalbaars te vinden. Verder worden financiële voordelen, zoals de ‘jubelton’, stopgezet. Dit is niet alleen voor starters op de huizenmarkt, maar ook voor mensen die hun huis willen verkopen, een uitdaging.

Goed hypotheekadvies is heel belangrijk voor starters. Het beperkt de risico’s en helpt om kansen optimaal te benutten. Verwacht wordt dat de hypotheekrente zal dalen. Dit betekent lagere maandlasten en meer geld om te lenen.

Voor- en nadelen voor starters in 2024KansenRisico’s
Verhoogde vrijstelling overdrachtsbelastingExtra financiële ruimte 
Nieuwe leennormenMinder heftige overbiedingen 
Krapte op de woningmarkt Hogere woningprijzen
Afschaffing van de ‘jubelton’ Minder financiële voordelen
Kans op lagere hypotheekrenteLagere maandlastenOnzekerheid economische omstandigheden

Starters moeten zich goed voorbereiden, samen met onafhankelijke adviseurs. De sleutel tot succes ligt in een goed plan en tijdige voorbereiding. Met het juiste advies en een plan op maat, kunnen starters in 2024 zeker slagen op de huizenmarkt.

Wat zijn de verwachtingen voor de huurprijzen in 2024?

De ontwikkeling huurmarkt 2024 brengt grote veranderingen met zich mee. Belangrijk is de mogelijke verhoging van punten voor vrije sector woningen. Het gaat om een stijging van 148 naar 187 punten waar naar gekeken wordt. Factoren zijn onder meer de grootte en luxe van de woning en het energielabel. Deze aanpassingen laten zien dat huurprijzen in de vrije sector waarschijnlijk zullen stijgen.

Vooral in steden waar de vraag hoog is, wordt meer vraag naar vrije sector huurwoningen verwacht. Dit tekort leidt tot hogere huurprijzen. Omdat vrije sector huurwoningen al duurder zijn dan sociale huurwoningen, is een hoog inkomen belangrijk. Dit helpt mensen om in aanmerking te komen voor deze woningen.

De huurprijzen trend 2024 laat een stijging zien door aanhoudend hoge vraag en weinig aanbod. Mogelijk worden door de overheid strengere regels opgesteld. Bijvoorbeeld een maximale huurprijs en sterkere huurrechten. Deze maatregelen zouden de huurmarkt flink kunnen beïnvloeden.

FactorInvloed op Huurprijzen
Verhoogde PuntensysteemKan huurprijzen doen stijgen door hogere waardering van luxe en grote woningen.
Ongelijkheid in Vraag en AanbodHogere vraag dan aanbod in stedelijke gebieden zorgt voor verhoging van huurprijzen.
OverheidsreguleringenNieuwe regels kunnen de stijging enigszins remmen.

In de bredere economische context staat de betaalbaarheid van koopwoningen onder druk. Dit trekt meer mensen naar de huurmarkt. Andere factoren, zoals bevolkingsgroei, verhogen de vraag. De overheid voorziet een tekort van 317.000 woningen in 2024. Dit tekort zal de huurprijzen blijven opdrijven.

De verwachtingen huurprijzen 2024 wijzen op stijgende huurprijzen. Met toenemende vraag, weinig aanbod en mogelijke beleidsveranderingen, is dit zeker. Echter, dit maakt de huurmarkt uitdagend voor zowel huidige als toekomstige huurders.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het kopen van een huis in 2024?

Vooruit plannen is key voor een succesvolle aankoop. Huizen worden duurder in steden zoals Amsterdam en Utrecht. Soms moet je daarom meer betalen dan de vraagprijs. Dit kan tot 10% extra zijn, afhankelijk van de plek en het huis.

Je eigen geld meebrengen is belangrijk. Banken lenen niet boven de waarde die zij taxeren. Daarom gebruik je spaargeld voor extra kosten koper 2024. Denk aan notariskosten en makelaarskosten. De hypotheekrente bepaalt mede wat je kunt lenen.

Zoek goed hypotheekadvies voor 2024. Het bepaalt wat je kunt uitgeven. Vergelijk hypotheekverstrekkers goed.

Marktonderzoek en een goede makelaar helpen ook. Zo krijg je een idee van wat huizen echt waard zijn. Een makelaar helpt bij biedingen.

Werken met een makelaar en financieel adviseur team is slim. Ze helpen snel beslissingen nemen. Dit is cruciaal in een snelle markt.

Laat altijd een bouwkundige keuring doen. Het voorkomt problemen na de aankoop.

Plan de verhuizing zorgvuldig na de koop. Denk aan het aanmelden bij de gemeente. Een goede notaris helpt alles netjes af te ronden.

Wat zijn de voorspellingen van verschillende experts en financiële instituten voor de huizenprijzen in 2024?

Deskundigen van ABN Amro, Rabobank, ING en DNB hebben gekeken naar de huizenprijzen voor 2024. Hun voorspellingen verschillen, maar bijna allemaal denken ze dat de prijzen zullen stijgen.

InstituutVerwachte Huizenprijsstijging
ABN Amro6%
Rabobank6,2%
ING5-8%
DNB5.9%

ABN Amro merkt op dat de huizenprijzen in 2024 weer pieken, vergelijkbaar met de zomer van 2022.

Rabobank en ING zien ook stijgingen voor de huizenmarkt in 2024. Rabobank voorspelt een toename van 6,2%. ING verwacht zelfs een stijging van 5-8%, ondanks minder bouwproductie. DNB denkt dat de prijzen met 5.9% omhoog gaan.

Hoe hebben de huizenprijzen zich historisch ontwikkeld in vergelijkbare economische situaties?

Huizenprijzen blijven niet constant maar veranderen met de economie. Tijdens de financiële crisis van 2008 zagen we dat huizen goedkoper werden. Na zo’n crisis duurt het een poosje voordat de prijzen weer stijgen.

In 2024 zien we vergelijkbare dingen gebeuren. Vergelijkend onderzoek wijst op een toename van de huizenprijzen met 7% tot 10%. Banken zijn wat voorzichtiger en denken aan een stijging van 2,5% tot 4,5%. Deze verwachtingen komen door een lagere hypotheekrente en stijgende salarissen.

Economische cycli huizenmarkt

Wanneer de economie gezond is en de rente laag, stijgen de huizenprijzen meestal. Na een daling, zoals in 2023 met 3%, beginnen prijzen weer te herstellen. In november 2023 waren de prijzen nog maar 0,9% lager dan een jaar daarvoor. Dit laat zien dat de markt aan het herstellen was.

Een crisis, zoals die van 2008 en mogelijk in 2024, heeft grote invloed op huizenprijzen. Nu, door een tekort aan woningen en veel vraag, blijven de prijzen stabiel of stijgen zelfs. Economische schommelingen en crisissen hebben dus echt impact op hoe duur huizen zijn.

JaarHuizenprijsverandering (%)Economische Factoren
2008-8%Financiële crisis
2013+2%Herstel na crisis, lage rentetarieven
2023-3%Economische onzekerheid, woningtekort
2024 (verwacht)+2,5% tot 10%Daling hypotheekrente, inkomensstijging

Door naar deze gegevens te kijken, leren we beter voorspellen. We begrijpen zo hoe de huizenmarkt zich naar verwachting zal gedragen in 2024. Het is handig voor mensen die van plan zijn een huis te kopen of te investeren. Het helpt ze om slimme keuzes te maken en te profiteren van wat er op de markt gaat gebeuren.

Wat zijn de effecten van overheidsbeleid en regelgeving op de huizenprijzen in 2024?

In 2024 verandert er veel op de woningmarkt door nieuwe regels en beleid. Deze veranderingen zijn te zien in zaken zoals de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De grens van de NHG is omhoog gegaan naar €435,000, en voor groene huizen tot €461,100. Hierdoor kunnen meer mensen veiliger een huis kopen.

Iets anders dat belangrijk is, zijn de veranderde hypotheeknormen. Mensen mogen nu meer lenen als ze hun huis energiezuiniger maken. Zo kunnen huizenkopers tot €50,000 extra lenen voor een energiezuinige woning. Dit helpt bij het kopen van duurzame huizen.

De ‘jubelton’ is ook op de schop genomen. Deze financiële steun voor ouders is in 2023 al verlaagd tot €28,947. In 2024 wordt hij helemaal afgeschaft. Dat maakt het lastiger voor ouders om te helpen bij het kopen van een huis.

Een opvallende verandering is de nieuwe Omgevingswet. Die gaat in 2024 volop gelden. Deze wet maakt het makkelijker om te bouwen. Het kan helpen meer huizen te bouwen en de prijzen te laten dalen. Maar deze verbeteringen zullen wat tijd nodig hebben.

De hoogte van de hypotheekrente is en blijft cruciaal. De prognose is dat deze rente zal zakken naar 3.98% eind 2024. Dit maakt lenen goedkoper. Meer mensen kunnen dan een huis kopen. Dat kan de huizenprijzen omhoog drukken.

Welke invloed hebben internationale gebeurtenissen op de Nederlandse huizenmarkt in 2024?

Internationale gebeurtenissen kunnen flink wat veranderen op de Nederlandse huizenmarkt dit jaar. De hypotheekrente is erg belangrijk. Het laat zien hoe betaalbaar lenen is voor mensen die een huis willen kopen. Veel geldverstrekkers hebben de rentes verlaagd deze week. Dit kwam door mondiale economische veranderingen zoals lage kapitaalmarktrentes. Deze lagere rentes, samen met nieuwe regels voor hypotheken, kunnen de vraag naar huizen vergroten. Dit zou de prijzen van huizen omhoog kunnen drijven in 2024.

Geopolitieke spanningen en deals tussen landen kunnen ook indirect de rente beïnvloeden. Dit kan zorgen voor veranderingen op de huizenmarkt komend jaar. Bijvoorbeeld, als de inflatie stijgt, kunnen centrale banken de rente verhogen. Dit gebeuren kan invloed hebben op de huizenprijzen. Een sterke economie kan leiden tot hogere rentes. Dit kan de vraag naar huizen verminderen en drukken op de huizenprijzen.

Vraag en aanbod zijn ook heel belangrijk. Aan het einde van 2023 was er minder aanbod dan voorheen door teleurstellende nieuwbouw. Dit beperkte aanbod, met lagere hypotheekrentes en stijgende inkomens, kan de huizenprijzen doen stijgen in 2024. De prijzen van huizen volgen deze trends. Ze zijn al drie kwartalen op een rij gestegen. Men denkt dat deze trend doorzet, mogelijk tot voorbij het hoogtepunt van 2022.

Om een lang verhaal kort te maken: globale economische gebeurtenissen hebben een grote invloed op de rente en huizenprijzen in Nederland. Het volgen van deze veranderingen is erg belangrijk. Ze bepalen hoe de huizenmarkt in 2024 eruit zal zien.

FAQ

Wat is de verwachting voor de huizenmarkt in 2024?

In 2024 zullen de huizenprijzen naar verwachting stijgen. Dit komt door beleidsveranderingen, hogere lonen en meer kredietmogelijkheden. Berekeningen van ABN Amro, Rabobank, ING en DNB wijzen op stijgingen tussen de 5% en 8%.

Wat zijn de voorspellingen voor de huizenprijzen in 2024?

Banken voorspellen verschillende stijgingen. ABN Amro denkt aan 6% en nog eens 5% extra het volgende jaar. Rabobank schat een stijging van 6.2%, terwijl ING het houdt op 5% tot 8%.

Deze cijfers zijn gebaseerd op wat we verwachten van de economie en het beleid.

Wat zijn de belangrijkste factoren die de huizenprijzen in 2024 beïnvloeden?

Stijgende lonen, lagere hypotheekrentes en aangepaste regels voor hypotheken helpen mee. Ook de leencapaciteit wordt hoger. Daarnaast is energiezuinigheid belangrijk en verschillen per regio de ontwikkelingen.

Hoe zal de hypotheekrente zich ontwikkelen in 2024 en wat is de impact op de huizenmarkt?

De Europese Centrale Bank kan de hypotheekrente in 2024 laten dalen. Als dit gebeurt, kan het zijn dat meer mensen een huis willen kopen. Dat kan de huizenprijzen verder omhoog duwen.

Hoe beïnvloedt de huidige economische situatie de huizenmarkt in 2024?

De economie draait goed door lage werkloosheid en stijgende loon. Dit zorgt dat mensen meer kunnen uitgeven aan een huis. Hoewel de prijzen eerst daalden in 2023, zullen ze naar verwachting stijgen in 2024.

Wat zijn de regionale verschillen in huizenprijsverwachtingen voor 2024?

In steden zoals Amsterdam blijven de huizen duurder dan gemiddeld. In gebieden zoals Groningen zijn de prijzen lager. Dit zorgt voor verschillen in prijsontwikkelingen.

Wat zijn de risico’s en kansen voor starters op de woningmarkt in 2024?

Starters krijgen voordelen zoals een hogere vrijstelling voor de overdrachtsbelasting en een grotere NHG-grens. Maar, enige nadelen kunnen komen door veranderingen in financiële voordelen.

Wat zijn de verwachtingen voor de huurprijzen in 2024?

Hoewel de huurtoeslag verlaagd wordt, blijft de vraag hoog. Hoge woningprijzen stimuleren de stijging van huurprijzen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het kopen van een huis in 2024?

Het is slim om je goed voor te bereiden. Kijk naar de maximale hypotheeksom en verwachte prijsstijgingen. Ook belangrijk is hoe je de kosten koper gaat financieren.

Starters moeten vooral opletten op belastingvoordelen en veranderingen daarin.

Wat zijn de voorspellingen van verschillende experts en financiële instituten voor de huizenprijzen in 2024?

Alle belangrijke partijen schatten dat de huizenprijzen zullen stijgen. De schattingen liggen tussen 0,4% en 10%. Dit hangt af van de economie en beleidsveranderingen.

Hoe hebben de huizenprijzen zich historisch ontwikkeld in vergelijkbare economische situaties?

Na economische tegenvallers, zoals in 2008, duurt het even voor huizenprijzen herstellen. In 2024 verwachten we stijgingen door lage rentes en goede kansen op werk.

Wat zijn de effecten van overheidsbeleid en regelgeving op de huizenprijzen in 2024?

Het beleid en de regels zullen invloed hebben op huizenprijzen. Denk aan de Omgevingswet, bepaalde belastingvoordelen en hypotheekgrenzen.

Welke invloed hebben internationale gebeurtenissen op de Nederlandse huizenmarkt in 2024?

Dé internationale economie en kapitaalmarktrentes zorgen voor veranderingen in Nederlandse hypotheekrentes. Dit kan de vraag en prijzen van huizen beïnvloeden.

Jos Koets

Jos Koets

Deze pagina is gemaakt en gecontroleerd door Jos Koets. Jos Koets heeft al sinds jaar en dag zijn eigen advieskantoor: Assurantiekantoor Groenoord in Vlaardingen. Bij Assurantiekantoor Groenoord adviseert hij zijn klanten over hypotheken, woekerpolissen, de financiële gevolgen van echtscheiding en familiebankieren.
Naast het direct adviseren van zijn klanten schrijft hij ook graag over financiële zaken. Zo heeft hij al sinds 2003 een column op IEX en publiceerde hij diverse boeken, zoals: Een huis kopen, voorkom een drama! Hoera eerste koopwoning Ook de media weten Jos te vinden: hij wordt regelmatig als hypotheekexpert geraadpleegd door/in kranten, TV- en radioprogramma's. Als actief adviseur beschikt Jos Koets natuurlijk over alle benodigde WFT-diploma's, is hij Erkend Hypotheekadviseur en heeft zijn kantoor een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek