Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 8 augustus 2022, 08:03 - Jos Koets
#huizenmarkt #huis kopen

Laat ik direct met de deur in huis vallen met een leuke vraag: Wat is een huis waard?

Wat is een huis waard?

Deze vraag zorgt voor veel discussies. Een koper / verkoper zal altijd met een vinger wijzen naar een deskundige. Deze zal de waarde van een koopwoning moeten bepalen. De deskundige is in dit geval een makelaar. De makelaar zal verkondigen: wat de gek ervoor wil betalen! 

Woonoppervlak & woningwaarde

In ieder geval wordt de waarde van de woning grotendeels bepaald door het woonoppervlak. Per m2 wordt er een bedrag genomen dat afhankelijk is van de gemeente, locatie etc..

Woonoppervlakte meten

Foutief meetcertificaat

Onlangs kreeg een verkopende makelaar een boete van 5.000 euro omdat deze een fout had gemaakt in het meetcertificaat. In dit geval nam de makelaar de zolder voor een oppervlakte van 23 m2 mee als woonoppervlak. Dat had niet gemogen.

Welke ruimtes tellen niet mee bij woonoppervlak?

De vraag is nu: welke ruimtes mogen wel en niet als woonoppervlakte worden meegenomen? In het meetcertificaat van X staat dat gemeten is conform NEN 2580 (hierna: de Meetinstructie). In het meetcertificaat staat een beknopte uitleg van de gehanteerde begrippen en het meettechnisch kader.

Overige inpandige ruimte

In die uitleg staat onder meer dat een ruimte als ‘overige inpandige ruimte’ moet worden aangemerkt (en dus niet meetelt als woonruimte) indien één van de onderstaande gevallen geldt:

  • Het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2 meter hoog is;
  • Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlakte hoger dan 2m kleiner is dan 4 m2;
  • De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een niet te belopen zolder;
  • Er is sprake van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een niet vaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan één vierkante meter).
  • In twijfelgevallen worden de ruimten gerekend als woonruimte.

Effect op woningwaarde

Iets meenemen als woonruimte of niet, kan behoorlijk in prijs schelen. In dit geval ging het om 23m2. Laat ik eens een fictieve prijs nemen van 3.000 euro per m2, dan gaat het hier toch over een leuk bedrag. Even een simpel rekenvoorbeeld:

  • Woonoppervlak van 150 m2 is totaal 450.000 euro
  • Woonoppervlak van 173 m2 is totaal 519.000 euro

De makelaar kreeg een boete van 5.000 euro voor deze fout. Ik ben zeer benieuwd of u dit bedrag als juiste boete ziet of is deze te laag / te hoog volgens u.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.