Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Is er lichamelijk iets met u aan de hand? Dan is een bezoek aan uw huisarts de eerste stap om te onderzoeken wat eraan schort. Misschien is het daarna nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Op deze pagina bespreken we hoe het werkt met de kosten van huisarts en ziekenhuis in het stelsel van zorgverzekeringen in Nederland.

Bereken en vergelijk de actuele zorgpremies

Zorgverzekeringen in Nederland

We hebben in Nederland een stelsel van zorgverzekeringen dat bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen. De basisverzekering is wettelijk verplicht: iedereen moet deze verzekering hebben. De dekking van de basisverzekering is dan ook wettelijk bepaald en bij iedere verzekeraar gelijk.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Dat doet u als u denkt dat u zorgkosten gaat maken die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Hoe zit het met de vergoeding van de kosten van de huisarts en het ziekenhuis door de zorgverzekeraars? Zit er dekking in de basisverzekering en/of heeft u hiervoor een aanvullende polis nodig?

Dekking voor huisarts en ziekenhuis in de basisverzekering

De kosten van een bezoek aan de huisarts worden helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor poliklinische behandelingen en ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van acute gezondheidsproblemen.

De huisarts kan u doorsturen naar het ziekenhuis of een andere specialist. Of de kosten van dit vervolgtraject ook vergoed worden vanuit de basis hangt af van de behandeling waar het om gaat. Er zijn ziekenhuisbehandelingen die niet onder de basisdekking vallen. Die kunnen eventueel wel vergoed worden vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Als de arts u medicijnen voorschrijft vallen die doorgaans wel onder de basisverzekering, maar er sprake zijn van een eigen bijdrage.

Sinds het kalenderjaar 2016 heeft de huisarts een grotere rol bij de zogenaamde eerstelijns zorg. Dat is zorg die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit geldt o.a. bij psychische problemen: hiermee gaat u sinds 2016 eerst naar uw huisarts. De huisarts krijgt extra geld om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen.

Huisarts en ziekenhuis en het eigen risico

Bij de basisverzekering is er sprake van een eigen risico. Dat houdt in dat u bij zorgkosten die onder de basisverzekering vallen het eerste deel dat u jaarlijks declareert (het eigen risico bedrag) zelf dient te betalen. Dit geldt ook voor kosten die doorberekend worden bij een bezoek aan het ziekenhuis.

Voor kosten huisarts geldt géén eigen risico

De kosten van de huisarts vormen één van de (weinige) uitzonderingen voor het eigen risico. Deze kosten worden altijd volledig vergoed uit de basisverzekering zonder dat u er wellicht iets zelf van moet betalen. De medicijnen die de huisarts u voorschrijft vallen echter wel onder het eigen risico, tenzij ze voor uw minderjarige kinderen zijn. Voor kinderen geldt helemaal geen eigen risico.

Dekking voor huisarts en ziekenhuis in aanvullende verzekeringen

De kosten voor het bezoek aan een huisarts worden dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor de meeste kosten die samenhangen met een behandeling en opname in het ziekenhuis. Er zijn echter ook behandelingen die plaatsvinden in het ziekenhuis die niet gedekt worden door de basisverzekering.

Bovendien maakt u bij een ziekenhuisbezoek of -verblijf vaak kosten waarvoor geen dekking bestaat binnen de basisverzekering. Voorbeelden van ziekenhuiskosten die buiten de basisdekking van de zorgverzekering vallen:

  • kosten van sterilisatie;
  • kosten van cosmetische chirurgie (uitzonderingen daargelaten);
  • verblijfkosten in een logeerhuis;
  • reiskosten voor ziekenbezoek.

Voor de meeste kosten die buiten de dekking van de basisverzekering vallen geldt dat er wel aanvullende zorgverzekeringen te vinden zijn waar deze kosten (geheel of gedeeltelijk) gedekt zijn. Het hangt hierbij helemaal af van de gekozen aanvullende verzekering wat er gedekt wordt.

Dekking en premie zorgverzekeringen vergelijken

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van huisarts en ziekenhuis gedekt worden door de zorgverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.