FED rente - Amerikaanse basisrente

Wat is de Fed?

Fed is de afkorting van The Federal Reserve System ook wel kortweg The Federal Reserve genoemd. De Fed is de centrale bank van de Verenigde Staten en de Amerikaanse tegenhanger van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk). De Fed is verantwoordelijk voor de monetaire politiek in de VS. Hierbij kijkt de Fed onder andere naar inflatie maar ook naar de economische vooruitzichten. Dat is een verschil met de ECB die primair naar de inflatie kijkt. Daarnaast houdt de Fed toezicht op het binnenlands betalingsverkeer. In tegenstelling wat je zou verwachten, is de Fed geen eigendom van de staat, maar privébezit van een aantal grote banken.

De Fed wordt bestuurt door een Board of Governors (Raad van Commissarissen). Deze raad bestaat uit 7 leden die door de de President van de Verenigde Staten worden benoemd. Daarnaast bestaan er in de VS twaalf regionale Reserve Banks. Deze zijn ingesteld door het Congress. Op het moment dat er over het monetaire beleid van de Fed gesproken wordt, komen de 7 leden van de Board of Governors en 5 van de 12 presidenten van de regionale Reserve Banks bij elkaar. Dit orgaan wordt het Federal Open Market Committee (FOMC) genoemd. De FOMC komt maandelijks bij elkaar om over de monetaire politiek te vergaderen.

Fed basisrente (base federal funds rate)

Het meest besproken rente tarief van de Fed is het "federal funds rate" of te wel de basisrente. Deze basisrente is het rentetarief dat banken aan elkaar doorberekenen voor het geld dat ze bij de centrale bank gestald hebben. Dit tarief wordt niet officieel vastgesteld door de Fed. De Fed kan dus zelf niet direct een renteverlaging of renteverhoging doorvoeren. Door monetaire maatregelen zoals het kopen of verkopen van treasuries aan banken, kan de Fed de basisrente echter wel sturen. Een wijziging in de basisrente werkt vaak door op de overige rentestanden in de markt. Door het sturen van de basisrente kan de Fed dus invloed uitoefenen op de hoogte van de marktrente en daarmee op de economie.

Hieronder ziet u een tabel met de laatste 10 renteverhogingen en renteverlagingen van de Fed basisrente. In de tabel ziet u tevens het actuele basisrente tarief zoals die momenteel in de VS geldt. In de grafiek krijgt u een overzicht van de historische ontwikkeling van de basisrente.

Actuele FED rente 
04-05-20221,000 %
16-03-20220,500 %
15-03-20200,250 %
03-03-20201,250 %
30-10-20191,750 %
18-09-20192,000 %
31-07-20192,250 %
19-12-20182,500 %
26-09-20182,250 %
13-06-20182,000 %

FED rente - korte termijn rente-ontwikkeling:

FED rente - korte termijn rente-ontwikkeling

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,41 %
5 jaarObvion2,38 %
10 jaarRabobank2,73 %
15 jaarRabobank3,04 %
20 jaarLot3,11 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 20-5-2022)

5.000Directa6,40 %
10.000Directa4,90 %
15.000Freo4,00 %
25.000Freo3,60 %
50.000Freo3,40 %
Volledig overzicht persoonlijke lening