HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Gemiddeld rendement beleggen

Gemiddeld rendement beleggen: wat je kunt verwachten

Beleggen is een populaire manier om vermogen op te bouwen. Veel mensen willen weten wat het gemiddeld rendement is dat ze kunnen verwachten als ze gaan beleggen. In deze blog duiken we in het onderwerp “gemiddeld rendement beleggen” en bespreken we de belangrijkste factoren die het rendement beïnvloeden. We zullen ook enkele voorbeelden en tips geven om je op weg te helpen met je beleggingsavontuur.

 

 

HomeFinance.nl helpt u met al uw hypotheek vragen. Een hypotheek kan worden gezien als een investering in onroerend goed, wat een vorm van beleggen is. Terwijl je een hypotheek afbetaalt, bouw je eigen vermogen op in je huis. Tegelijkertijd kunnen mensen beleggen in aandelen, obligaties, of andere activa om hun vermogen verder te laten groeien.

Wat is gemiddeld rendement?

Het gemiddeld rendement is het percentage dat aangeeft hoeveel winst of verlies een belegger gemiddeld heeft gemaakt over een bepaalde periode. Dit percentage is gebaseerd op het totale rendement van de beleggingen, gedeeld door het aantal jaren dat de belegger heeft belegd. Het is belangrijk om te onthouden dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, maar ze kunnen wel een indicatie geven van wat je kunt verwachten.

Factoren die het gemiddeld rendement beïnvloeden

1. Beleggingscategorie

Er zijn verschillende soorten beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en spaarrekeningen. Het gemiddeld rendement varieert per categorie:

 • Aandelen: Aandelen zijn doorgaans volatieler, maar kunnen op de lange termijn hogere rendementen opleveren. Het gemiddeld rendement op aandelen ligt historisch gezien tussen 5% en 8% per jaar. Volgens onderzoek van Langzaam Rijker bedroeg het gemiddelde rendement op de wereldwijde aandelenmarkt tussen 1900 en 2020 ongeveer 5,2% per jaar na inflatie.
 • Obligaties: Obligaties zijn over het algemeen minder risicovol dan aandelen, maar leveren ook lagere rendementen op. Het gemiddeld rendement op obligaties ligt tussen 2% en 5% per jaar. EvivanLanschot geeft aan dat de gemiddelde rendementen op staatsobligaties de afgelopen 20 jaar rond de 4% lagen.
 • Vastgoed: Vastgoedinvesteringen kunnen solide rendementen bieden, afhankelijk van de locatie en de markt. Het gemiddeld rendement op vastgoed ligt tussen 3% en 6% per jaar.
 • Spaarrekeningen: Spaarrekeningen bieden doorgaans de laagste rendementen, maar zijn wel de veiligste optie. Het gemiddeld rendement op spaarrekeningen ligt momenteel rond de 0,1% per jaar.

2. Risicoprofiel

Je risicoprofiel is een belangrijke factor die het gemiddeld rendement beïnvloedt. Beleggers die bereid zijn meer risico te nemen, kunnen mogelijk hogere rendementen behalen, terwijl voorzichtige beleggers doorgaans lagere rendementen ontvangen. In het algemeen geldt dat In het algemeen geldt dat hoe hoger het risico dat je bereid bent te nemen, hoe groter de kans op een hoger rendement. Echter, een hoger risico betekent ook een grotere kans op verlies. Het is dus belangrijk om een evenwicht te vinden tussen risico en rendement, passend bij jouw persoonlijke situatie en beleggingsdoelen.

3. Beleggingshorizon

De beleggingshorizon verwijst naar de tijd die je van plan bent te beleggen. Een langere beleggingshorizon biedt meestal de mogelijkheid om hogere rendementen te behalen, omdat je meer tijd heeft om eventuele verliezen te compenseren. Bovendien biedt een langere beleggingshorizon je de kans om te profiteren van het zogenaamde ‘rente-op-rente-effect’, waardoor je vermogen sneller kan groeien.

Voorbeeldportefeuilles en hun gemiddeld rendement

Laten we enkele voorbeeldportefeuilles bekijken om een beter idee te krijgen van de mogelijke gemiddelde rendementen:

 • Conservatieve portefeuille: 70% obligaties, 20% aandelen en 10% vastgoed. Een conservatieve portefeuille is gericht op het beperken van risico en het behalen van een stabiel rendement. Deze portefeuille zou een gemiddeld rendement van ongeveer 3% tot 5% per jaar kunnen opleveren.
 • Gebalanceerde portefeuille: 50% aandelen, 40% obligaties en 10% vastgoed. Een gebalanceerde portefeuille biedt een combinatie van groei en stabiliteit, en is geschikt voor beleggers met een gemiddeld risicoprofiel. Deze portefeuille zou een gemiddeld rendement van ongeveer 4% tot 6% per jaar kunnen opleveren.
 • Groeigerichte portefeuille: 80% aandelen, 15% obligaties en 5% vastgoed. Een groeigerichte portefeuille is gericht op het maximaliseren van het rendement, maar brengt ook een hoger risico met zich mee. Deze portefeuille zou een gemiddeld rendement van ongeveer 5% tot 8% per jaar kunnen opleveren.

Nederlands beleggingsklimaat

Volgens een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) behaalden Nederlandse beleggingsfondsen in 2020 het hoogste rendement in het eurogebied. Dit komt mede door de sterke prestaties van de technologie- en gezondheidssector in de aandelenmarkten. Deze cijfers tonen aan dat het mogelijk is om aantrekkelijke rendementen te behalen in Nederland, maar het is belangrijk om te onthouden dat rendementen kunnen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden en je beleggingskeuzes.

Tips voor het behalen van een aantrekkelijk gemiddeld rendement

 1. Diversificatie: Spreid je beleggingen over verschillende beleggingscategorieën en sectoren om het risico te verminderen en het potentieel rendement te verbeteren. Diversificatie helpt om het effect van een slecht presterende belegging te compenseren met beter presterende beleggingen.Periodiek beleggen: Door regelmatig een vast bedrag te beleggen, bijvoorbeeld maandelijks, kun je profiteren van het zogenaamde ‘dollar-cost-averaging’-effect. Dit houdt in dat je automatisch meer aandelen koopt wanneer de prijzen laag zijn en minder wanneer de prijzen hoog zijn. Op de lange termijn kan dit leiden tot een beter gemiddeld rendement.
 2. Onderzoek doen: Neem de tijd om verschillende beleggingsmogelijkheden te onderzoeken en kies beleggingen die passen bij jouw risicoprofiel en beleggingsdoelen. Zoek naar bedrijven en sectoren met groeipotentieel en solide financiële fundamenten.
 3. Geduld hebben: Beleggen is een langetermijnstrategie, en het is belangrijk om geduld te hebben en niet te reageren op korte-termijn marktschommelingen. Probeer te focussen op de lange termijn en laat je niet leiden door emoties zoals angst of hebzucht.
 4. Herbalanceren: Controleer je portefeuille regelmatig en maak indien nodig aanpassingen om ervoor te zorgen dat je beleggingen in lijn blijven met je risicoprofiel en beleggingsdoelen. Door periodiek te herbalanceren, kun je ervoor zorgen dat je portefeuille niet te risicovol of te conservatief wordt.

De invloed van kosten op het gemiddeld rendement

1. Transactiekosten

Bij het beleggen is het belangrijk om rekening te houden met transactiekosten. Dit zijn de kosten die je betaalt voor het kopen en verkopen van beleggingen. Hoge transactiekosten kunnen een negatief effect hebben op je gemiddeld rendement. Door te kiezen voor een broker met lage transactiekosten, kun je de kosten minimaliseren en het rendement op je beleggingen verhogen.

2. Beheerkosten

Beheerkosten zijn de kosten die je betaalt aan een beleggingsfonds of vermogensbeheerder voor het beheren van je portefeuille. Deze kosten worden meestal uitgedrukt als een percentage van het totale belegde vermogen. Hoewel beheerkosten onvermijdelijk zijn, kunnen ze het gemiddeld rendement aanzienlijk verminderen. Het is daarom belangrijk om de beheerkosten in de gaten te houden en te kiezen voor fondsen of beheerders met concurrerende tarieven.

Belastingen en het gemiddeld rendement

1. Vermogensbelasting

In Nederland wordt je vermogen belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Hierbij wordt een forfaitair rendement berekend op basis van je vermogen, waarover je belasting betaalt. Deze belasting kan invloed hebben op het gemiddeld rendement dat je daadwerkelijk behaalt met je beleggingen. Houd er rekening mee dat belastingregels kunnen veranderen, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige regelgeving.

2. Dividendbelasting

Wanneer je dividenden ontvangt van je beleggingen, moet je hierover in veel gevallen dividendbelasting betalen. Deze belasting wordt meestal automatisch ingehouden door je broker of de uitgevende instelling. Hoewel dividendbelasting een impact kan hebben op je gemiddeld rendement, kun je in sommige gevallen de betaalde belasting verrekenen met de inkomstenbelasting die je verschuldigd bent.

Het belang van een goed gespreide portefeuille

1. Risicospreiding

Een goed gespreide portefeuille is essentieel om het risico te beheersen en het gemiddeld rendement te optimaliseren. Door te beleggen in verschillende beleggingscategorieën, sectoren en regio’s, verminder je de kans dat je portefeuille sterk wordt beïnvloed door een enkel slecht presterend aandeel of sector. Dit kan je helpen om meer stabiele rendementen te behalen over de lange termijn.

2. Passief versus actief beleggen

Bij het samenstellen van een gespreide portefeuille kun je kiezen tussen passief en actief beleggen. Passief beleggen houdt in dat je belegt in indexfondsen of ETF’s die een bepaalde marktindex volgen. Dit kan een kostenefficiënte manier zijn om te beleggen en een breed gespreide portefeuille te creëren.

Actief beleggen daarentegen betekent dat je zelf, of een vermogensbeheerder, actief op zoek gaat naar beleggingen die naar verwachting beter zullen presteren dan de markt. Hoewel actief beleggen potentieel hogere rendementen kan opleveren, gaat het meestal gepaard met hogere kosten en een groter risico.

Gemiddeld rendement beleggen: Concluderend

Het gemiddeld rendement beleggen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de beleggingscategorie, je risicoprofiel en de beleggingshorizon. Door je beleggingsstrategie af te stemmen op je persoonlijke situatie en beleggingsdoelen, en door je portefeuille goed te diversifiëren en regelmatig te herbalanceren, kun je werken aan het behalen van een aantrekkelijk gemiddeld rendement.

Hoewel het gemiddeld rendement een nuttige indicator kan zijn, is het belangrijk om te onthouden dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee en het is belangrijk om jezelf goed te informeren en te beleggen op een manier die past bij jouw risicoprofiel en beleggingsdoelen.
In deze blog hebben we verschillende factoren besproken die het gemiddeld rendement beleggen beïnvloeden, evenals enkele voorbeeldportefeuilles en tips om een aantrekkelijk gemiddeld rendement te behalen. Door deze informatie te gebruiken en je beleggingsstrategie zorgvuldig te plannen, kun je beter voorbereid zijn op het beleggingsavontuur en werken aan het opbouwen van je vermogen op de lange termijn.

Gemiddeld rendement beleggen: Veelgestelde vragen

Een normaal rendement op beleggen varieert, maar historisch gezien ligt het gemiddelde rendement op aandelen rond de 7% per jaar. Dit percentage kan echter sterk variëren afhankelijk van de beleggingscategorie, het risico en de marktomstandigheden. Houd er rekening mee dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Een goed jaarlijks rendement is subjectief en afhankelijk van je beleggingsdoelen en risicotolerantie. Over het algemeen wordt een rendement boven de inflatie en spaarrente als goed beschouwd. Bij aandelen ligt dit historisch gezien rond de 7%, maar dit kan variëren afhankelijk van de gekozen beleggingsstrategie en marktomstandigheden.

Een realistisch rendement is afhankelijk van de beleggingscategorie, het risico en de marktomstandigheden. Voor aandelen ligt het historisch gezien rond de 7% per jaar, maar dit percentage kan fluctueren. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en te beseffen dat rendementen niet gegarandeerd zijn.

Een rendement van 6% betekent dat je €6 verdient voor elke €100 die je belegt. Bijvoorbeeld, als je €10.000 belegt en een rendement van 6% behaalt, verdien je €600 (10.000 * 0,06) aan het einde van het jaar.

Beginners kunnen het beste starten met passief beleggen in breedgespreide indexfondsen of ETF’s. Dit biedt een eenvoudige en kostenefficiënte manier om te beleggen en een gediversifieerde portefeuille op te bouwen, terwijl je meer leert over de markt en verschillende beleggingscategorieën.

Het rendement van een belegging hangt af van de gekozen beleggingscategorie, het risico en de marktomstandigheden. Historisch gezien leveren aandelen een gemiddeld rendement van rond de 7% per jaar op, maar dit kan variëren. Het is belangrijk om te beseffen dat rendementen niet gegarandeerd zijn en dat beleggen risico’s met zich meebrengt.

Het rendement op een ETF hangt af van de onderliggende index die het volgt. Over het algemeen is het rendement op een ETF vergelijkbaar met het rendement op de index, minus de kosten. Voor een breedgespreide aandelen-ETF, zoals een ETF die de MSCI World Index volgt, kan het rendement historisch gezien rond de 7% per jaar liggen, maar dit kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden.

Kan ik geld lenen voor een hypotheek om te beleggen?

Ja, je kunt geld lenen voor een hypotheek om te beleggen, maar dit brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Dit concept wordt vaak aangeduid als “hypotheekbeleggen” of “hevelen”. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

 1. Risico’s: Beleggen met geleend geld kan hoge rendementen opleveren, maar het kan ook leiden tot grote verliezen. Als de waarde van je beleggingen daalt, kan het zijn dat je nog steeds de hypotheekschuld moet terugbetalen zonder de verwachte winsten.

 2. Renteaftrek: In sommige gevallen kun je de rente die je betaalt op je hypotheeklening fiscaal aftrekken. Dit kan het aantrekkelijker maken om geld te lenen voor beleggingsdoeleinden. Echter, de fiscale regels kunnen complex zijn en het is belangrijk om goed advies in te winnen.

 3. Beleggingshorizon: De tijdshorizon van je beleggingen is cruciaal. Beleggingen hebben de neiging om op de lange termijn te groeien, maar kunnen op de korte termijn volatiel zijn. Zorg ervoor dat je een lange termijn perspectief hebt en dat je financiële situatie het toelaat om eventuele schommelingen in de markt op te vangen.

 4. Advies inwinnen: Het is sterk aan te raden om financieel advies in te winnen bij een gekwalificeerde adviseur voordat je besluit om te beleggen met geleend geld. Zij kunnen je helpen de risico’s te begrijpen en een strategie te ontwikkelen die past bij je financiële doelen en risicotolerantie.

 5. Regelgeving en voorwaarden: Banken en hypotheekverstrekkers hebben specifieke voorwaarden en regelgeving omtrent het lenen voor beleggingsdoeleinden. Informeer goed bij je hypotheekverstrekker naar de mogelijkheden en beperkingen.

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Vrijblijvend hypotheek aanvragen