Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 7 maart 2023, 08:47 - Anneke Ranzato-Versloot
#huis kopen #hypotheek

De SVn Starterslening... ken je die? Als je voor het eerst een huis wilt kopen ben je wat we een 'starter' noemen. Een starter op de woningmarkt. En dan is het wel heel goed om te weten dat er zoiets als een speciale Starterslening bestaat! 

Wat is een SVn Starterslening?

De Starterslening is een lening (hypotheek) waardoor je net een beetje extra kan lenen voor het aankopen van je eerste woning. Het is een extra hypotheekbedrag, een aanvulling op de eerste hypotheek. Die aanvulling is maximaal 20% van de koopsom of marktwaarde van de woning - de kosten koper betaal je altijd zelf.

SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

De looptijd van de SVn Starterslening is 30 jaar, de rente staat voor 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld.

Voorbeeld: Starterslening in Lisse

Een stel wil voor het eerst een eigen huis kopen. De woning staat in de gemeente Lisse, de koopsom is € 335.000. De maximale hypotheek op basis van het inkomen is € 285.000 - zonder extra geld kan deze  starter het huis dus niet kopen. Door gebruik te maken van de SVn Starterslening lukt het toch!

De kopers zijn 30 en 34 jaar oud, de één verdient € 32.000, de ander € 30.000. Samen kunnen ze een  hypotheek met NHG krijgen van maximaal € 285.000. Voor de aankoop van de woning hebben ze - inclusief financieringskosten - € 343.000 nodig.

Met de Starterslening kunnen ze € 50.000 extra lenen tegen een rente van 3,6% (15 jaar vast). Samen met de NHG-hypotheek van € 285.000 (rente 4,02%, 10 jaar vast) hebben ze de benodigde koopsom tot hun beschikking: € 335.000. De financieringskosten à € 8.000 betalen ze uit eigen middelen.]

Samen kijken wat er voor jou mogelijk is?

Drie jaar lang geen maandlasten!

De Starterslening heeft de eerste 3 jaar geen maandlasten. De lening bestaat namelijk uit twee delen:

  1. Een deel dat annuïtair wordt afgelost (de Starterslening)
  2. Een deel dat oploopt (de Combinatielening)

In de eerste drie jaar betaal je geen rente, terwijl de aflossing voor het eerste deel uit het tweede deel komt. Daardoor loopt het geleende bedrag in het tweede deel in die drie jaar op. Na die drie jaar ga je in principe rente en aflossing betalen - over allebei de delen.

Hertoets na drie jaar

Dat 'in principe' heeft te maken met de hertoets. Elke drie jaar is er een toetsmoment om vast te stellen of de totale hypotheek nu wel haalbaar is op het inkomen. Je krijgt dan een uitnodiging voor een hertoets, waarna je zelf online een proefberekening kunt maken.

Na die proefberekening kun je de hertoets (kosten: € 155) aanvragen. Dan berekent het SVn of je volgens de normen in staat bent om de maandlast van rente en aflossing te betalen. Zo ja, dan ga je vanaf dat moment gewoon maandlasten betalen. Is jouw inkomen nog niet toereikend? Dan wordt de periode verlengd. Dat hertoetsen werkt met periodes:

SVn Starterslening hertoetsperiodes
Bron: SVn.nl

Let wel: dit alles gaat alléén om het via de Starterslening extra geleende bedrag. De eerste hypotheek staat hier los van, die sluit je af bij een bank en daarvoor betaal je vanaf het begin gewoon maandlasten.

SVn Starterslening

Wel terugbetalen!

Geen maandlasten, hertoetsen... je zou bijna denken dat SVn gewoon een deel van jouw huis betaalt en het geld niet terug hoeft te hebben. Dat is duidelijk niet het geval: ook als je tijdens de looptijd van de lening via de hertoetsen hoeft af te lossen moet de lening aan het eind van de looptijd wél afbetaald zijn. 

Zorgvuldig advies over hypotheken

Starterslening en NHG

Een Starterslening wordt alleen verstrekt als aanvulling op een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook deze extra lening sluit je af met NHG, dat geeft een prettige zekerheid.

Hoe vraag je een Starterslening aan?

De aanvraag voor een Starterslening loopt via de SVn. Zij beoordelen de aanvraag en verstrekken de lening. Toch moet je eerst ergens anders zijn. Om een aanvraag te kunnen indienen bij de SVn moet je namelijk een toewijzingsbrief van de gemeente hebben.

Wat zijn de voorwaarden voor een Starterslening?

De SVn werkt samen met ruim 250 gemeenten, elke gemeente heeft eigen voorwaarden voor de Starterslening. De inhoud van de regeling verschilt dus per gemeente. Er is niet één set aan voorwaarden voor de Starterslening. Elke deelnemende gemeente heeft een andere regeling qua maximale koopsom, maximaal  extra te lenen bedrag, leeftijd etc. Check daarvoor de website SVn of jouw gemeente.

Website SVn

Wat is SVn?

Waar komt die lening eigenlijk vandaan? Wat is dan die SVn? Het is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ze zeggen over zichzelf: "SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Samen met overheden en andere samenwerkingspartners helpt SVn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het financieren van maatregelen die anders misschien niet mogelijk waren geweest." 

Eén van die maatregelen is dus de Starterslening!

Totaalplaatje voor jouw woningaankoop

De Starterslening is duidelijk niet bedoeld om jouw hele woningaankoop te financieren. Als basis heb je 'gewoon' een hypotheek met NHG nodig. Hoe je die het beste kunt inrichten en welke keuzes je daarbij moet maken - daar helpen onze adviseurs je graag en goed bij. 

Vrijblijvende bel-afspraak maken

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.